Humbrol

Humbrol DB0024 24 Trainer Yellow - Matt

24 Trainer Yellow - Matt - Image 1
Hersteller: Humbrol
Produktcode: humDB0024
Aktuell verfügbar: verfügbar!
Voraussichtliches Versanddatum: Montag, 2.8.2021
Mehr Informationen über Nichtverfügbarkeit und Zustellungsdatum
€2.55 oder 1800 Pkte.

Enthält 23.00% MwSt.

Grundinformationen

HerstellerHumbrol
ProduktcodehumDB0024
Gewicht:0.02 kg
Ean:5055286679087
Volumen14ml
Zum Katalog hinzugefügt:7.4.2021

Farba matowa

Farba akrylowa na bazie wodnej (ang. water-based), która zosta³a umieszczona w ergonomicznym pojemniku. Producent sygnalizuje, ¿e nadaje siê do wykorzystania na wielu rodzajach powierzchnie, takich jak na przyk³ad: wiêkszo¶æ tworzyw sztucznych, drewno, szk³o, ceramika, metale, p³yta pil¶niowa czy karton. Podobnie jak inne farby akrylowe, wydziela zdecydowanie mniej nieprzyjemnych zapachów w stosunku do farb emaliowych. Nie wymaga te¿ intensywnego wietrzenia pomieszczenia w czasie pracy. Mo¿na j± stosowaæ zarówno z aerografem, jak i pêdzlem. W przypadku malowania pêdzlem mo¿na stosowaæ te z w³osiem zarówno naturalnym, jak i syntetycznym (na przyk³ad: Pêdzel Synetyczny 0, 5/0 PREMIUM MARTA KOLINSKY ROUND BRUSH albo Italeri brush, sable hair, round, 1 (ergonomic handle)) bez ryzyka jego wcze¶niejszego zu¿ycia siê. Przed otwarciem farby, zaleca siê bardzo dobrze j± wymieszaæ, tak aby wszystkie jej sk³adniki (czyli przede wszystkim:  pigment, spoiwo oraz rozpuszczalnik) po³±czyæ ze sob±. Za minimalny czas mieszania mo¿na przyj±æ 30-45 sekund. Zaleca siê j± nak³adaæ na powierzchniê modelu, która jest sucha, a najlepiej tak¿e odt³uszczona. Przyjmuje siê, ¿e czas schniêcia farby to od 1 h do 2 h, w zale¿no¶ci od temperatury otoczenia. W przypadku farb metalicznych oraz b³yszcz±cych czas ten mo¿e byæ d³u¿szy. Warto równie¿ dodaæ, ¿e w przypadku malowania pêdzlem producent zaleca rozcieñczyæ omawian± farb± w stosunku 1:2, czyli na 1 czê¶æ rozcieñczalnika zastosowaæ 2 czê¶ci farby. Zamiast rozcieñczalnika (takiego typu jak na przyk³ad: AK11500 Acrylic Thinner albo A.MIG 2000 ACRYLIC THINNER), mo¿na te¿ wykorzystaæ zwyk³± wodê z kranu. Mieszanie obu substancji najlepiej przeprowadziæ w kuwecie malarskiej (na przyk³ad: 18 Well Palette for Brush Painting (5pcs.), Mr.Paint Tray 10szt. albo Six Wells Tray). Po zakoñczeniu pracy, zaleca siê przetarcie rêcznikiem papierowym lub szmatk±, „wieczka” w celu usuniêcia nadmiaru farby i dopiero po wykonaniu tej czynno¶ci jej dok³adne zamkniêcie. Natomiast czyszczenie narzêdzi mo¿na przeprowadziæ zwyk³± wod± albo p³ynami specjalistycznymi takimi jak chocia¿by: AK 11505 3GEN PERFECT CLEANER albo CLEANER (100ml). Warto równie¿ wspomnieæ, ¿e firma Humbrol opracowa³a specjalistyczne stanowisko pracy, czyli Workstation, dedykowane do wykorzystania miêdzy innymi z omawian± farb±.

Matt Paint

Humbrol Acrylic Paint is ideal for many paint tasks around the home. Developed for plastic kit modellers, the paint is water based, fast drying and safe in use. Simple to mix colours to obtain further shades too, and the paint is suitable for airbrushing. The perfect general paint for all craft and modelling uses.

Usage: A water-based, fast dry paint developed for use on plastic model kits but which can also be used on other surfaces.

Substrate: A wide range of surfaces including most plastics, wood, glass, ceramics, metal, cardboard, sealed plaster, sealed hardboard and many more.

Application: Brush straight from the tin or Airbrush with a suitable thinner such as water. Two thin coats are preferable to one thick coat. The usual thinning ratio is 2 parts paint to one part Humbrol Acrylic Thinner.

Drying Time: 1-2 hours hard dry, allow longer for Gloss and Metallic finishes.

How To Clean: Acrylic Thinners or water when wet, cellulose when dry.


Nie wiesz jakie farby kupiæ? Mo¿e w decyzji pomo¿e Ci który¶ z naszych poradników:

Problem melden
Bewertungen unserer Kunden
Bewerten Sie das Produkt: 24 Trainer Yellow - Matt
Voraussichtliches Datum der Zustellung im Inland: GERMANY
Postleitzahl:
Voreingestellte Adresse ändern

Montag, 2.8.2021

GLS


Voraussichtliche Lieferzeit:
Donnerstag, 5.8.2021

UPS


Voraussichtliche Lieferzeit:
Donnerstag, 5.8.2021

DHL


Voraussichtliche Lieferzeit:
Donnerstag, 5.8.2021

Poczta Polska - Einschreiben


Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 6.8.2021

Versandkostenliste ansehenWenn ein Produkt auf der Seite als verfügbar gekennzeichnet ist, bedeutet es, dass wir es auf Lager haben?
Meistens ja, doch ob wir die Bestellung noch am selben Tag verschicken können, hängt noch von vielen anderen Faktoren ab, deshalb wichtiger als der Lagerbestand ist die Information über das voraussichtliche Lieferdatum der Bestellung, diese befindet sich in der Tabelle oben, in der nicht nur der Lagerbestand, sondern auch Reservierung der Ware für andere Bestellungen, Lieferpläne, Uhrzeiten der Abholung der Sendungen durch die Versandunternehmen und vieles mehr berücksichtigt wird.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Produkt tatsächlich termingerecht verschickt wird? Sehen Sie mehr Informationen und Statistiken über termingerechte Bearbeitung von Bestellungen.

Zum Katalog hinzugefügt: 7.4.2021
Aktuell verfügbar: verfügbar!
  • das Produkt ist verfügbar
  • das Produkt ist nicht verfügbar
  • das Produkt ist nach individueller Bestellung verfügbar
  • Warenlieferung
  • nicht verfügbar
  • 1 Stück
  • 2 Stück
  • 3-5 Stück
  • 6-10 Stück
  • oben 10 Stück
Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?