AMMO of Mig Jimenez

AMMO of Mig Jimenez A.MIG 1004 LIGHT RUST WASH

A.MIG 1004 LIGHT RUST WASH - Image 1
Produktcode: AMM-1004
Aktuell verfügbar: zurzeit nich verfügbar
Zuletzt verfügbar: 1.2.2020
€4.08 oder 2700 Pkte.

Enthält 23.00% MwSt.

Wenn das Produkt zurzeit nicht verfügbar ist, geben Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse in das Feld unten ein,
Sie werden automatisch benachrichtig, wenn das Produkt wieder verfügbar wird.

Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?

Grundinformationen

HerstellerAMMO of Mig Jimenez
ProduktcodeAMM-1004
Gewicht:0.05 kg
Ean:8432074010043
Volumen35ml
Zum Katalog hinzugefügt:9.5.2014

Wash w kolorze rdzy do nanoszenia ¶ladów korozji.

Wash mo¿e byæ u¿ywany w ro¿nych celach, chocia¿ g³ównie stosuje siê go do podkre¶lania szczegó³ów i tworzenia wra¿enia przestrzenno¶ci. Jednocze¶nie wash mo¿e imitowaæ efekt zabrudzenia lub zaschniêtych, t³ustych plam, co z regu³y jest wrêcz po¿±dane w okolicach silników, w³azów czy luków inspekcyjnych. Wash’e s± o wiele gêstsze ni¿ filtry i dlatego nale¿y nak³adaæ je z zachowaniem szczególnej ostro¿no¶ci, punktowo, nigdy zalewaj±c nimi ca³y model. Pomocnym bêdzie na pewno cienki, delikatny pêdzelek, którym precyzyjnie rozprowadzimy wash’a wokó³ zag³êbieñ, wypuk³o¶ci, w³azów, nitów itp.

The second wash in the A.Mig range has been designed to represent rust on vehicles painted green. It has a light rusty color, which stands out really well on dark greens giving a great realistic matt finish. It is perfect for amphibious or normal vehicles in wet environments. Also great for doing rusting effects on abandoned vehicles.

Problem melden
Bewertungen unserer Kunden
Bewerten Sie das Produkt: A.MIG 1004 LIGHT RUST WASH
Zum Katalog hinzugefügt: 9.5.2014
Aktuell verfügbar: zurzeit nich verfügbar
  • das Produkt ist verfügbar
  • das Produkt ist nicht verfügbar
  • das Produkt ist nach individueller Bestellung verfügbar
  • Warenlieferung
  • nicht verfügbar
  • 1 Stück
  • 2 Stück
  • 3-5 Stück
  • 6-10 Stück
  • oben 10 Stück
Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?