Hasegawa

Hasegawa 10737 ANA Boeing 737-800 Triton Blue

ANA Boeing 737-800 Triton Blue - Image 1
Maßstab: 1:200
Hersteller: Hasegawa
Produktcode: has10737
Aktuell verfügbar: zurzeit nich verfügbar
Zuletzt verfügbar: 28.5.2021
€15.30 oder 10800 Pkte.

Enthält 23.00% MwSt.

Wenn das Produkt zurzeit nicht verfügbar ist, geben Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse in das Feld unten ein,
Sie werden automatisch benachrichtig, wenn das Produkt wieder verfügbar wird.

Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?

Grundinformationen

HerstellerHasegawa
Produktcodehas10737
Gewicht:0.17 kg
Ean:4967834107373
Maßstab1:200
Zum Katalog hinzugefügt:12.2.2018
Tags:Boeing-737

Boeing 737 jest dwusilnikowym, w±skokad³ubowym, odrzutowym samolotem pasa¿erskim krótkiego zasiêgu w uk³adzie dolnop³ata produkcji amerykañskiej. Napêd zapewniaj± dwa silniki Pratt and Whitney JT8D albo CFM International CFM56. Oblot prototypu mia³ miejsce w 1967 roku, a produkcja seryjna rozpoczê³a siê w 1968 roku i trwa nadal. Boeing 737 jest najczê¶ciej w historii zamawianym samolotem pasa¿erskim, a do po³owy 2017 roku powsta³o a¿ 9486 egzemplarzy tego samolotu! Samolot tego typu powsta³ jako odpowied¼ koncernu Boeing na zapotrzebowanie zg³aszane przez amerykañskie linie lotnicze na now± maszyn± pasa¿ersk± cechuj±c± siê niskimi kosztami eksploatacji. Ponadto, zastosowano w nim uk³ad siedzeñ „2x3”, tzn. w kabinie pasa¿erskiej pojawi³y siê dwa rzêdy po 3 siedzenia, co pozwala³o przewie¼æ wiêksz± liczb± pasa¿erów. W toku produkcji seryjnej powsta³y kilka g³ównych wersji rozwojowych tego bardzo udanego samolotu. Pierwsz± produkowan± seryjnie by³ Boeing 737-100, szybko jednak wprowadzono do u¿ytku model Boeing 737-200 w którym poprawiono osi±gi i w³a¶ciwo¶ci aerodynamiczne. W modelach Boeing: 737-600, 737-700 oraz 737-800, które pojawi³y siê pod koniec lat 90. XX wieku zastosowano najnowocze¶niejsz± awionikê z kokpitem w uk³adzie glass cockpit oraz wy¶wietlacze LCD zamiast zegarów analogowych. Jedn± z najnowszych wersji jest Boeing 737-900, który zosta³ oblatany w 2000 roku. Poprawiono w nim aerodynamikê i zmieniono kszta³t skrzyde³, dziêki czemu poprawie uleg³ zasiêg. Zale¿nie od wersji Boeing 737 mo¿e wzi±æ na pok³ad od 104 do 215 pasa¿erów.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Problem melden
Bewertungen unserer Kunden
Bewerten Sie das Produkt: ANA Boeing 737-800 Triton Blue
Zum Katalog hinzugefügt: 12.2.2018
Aktuell verfügbar: zurzeit nich verfügbar
  • das Produkt ist verfügbar
  • das Produkt ist nicht verfügbar
  • das Produkt ist nach individueller Bestellung verfügbar
  • Warenlieferung
  • nicht verfügbar
  • 1 Stück
  • 2 Stück
  • 3-5 Stück
  • 6-10 Stück
  • oben 10 Stück
Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?
ähnliche Produkte

Maßstab: 1:200
Hersteller: Hasegawa
Produktcode: has10740
Verfügbarkeit: verfügbar!

€16.12 oder 11400 Pkte.

Maßstab: 1:144
Hersteller: Zvezda
Produktcode: zve7019
Verfügbarkeit: verfügbar!

€21.47 oder 15200 Pkte.

Maßstab: 1:144
Hersteller: KARAYA
Produktcode: KAR-D144-08
Verfügbarkeit: verfügbar!

€10.63 oder 7500 Pkte.

Maßstab: 1:144
Hersteller: Zvezda
Produktcode: zve7026
Verfügbarkeit: verfügbar!

€21.47 oder 15200 Pkte.

Maßstab: 1:200
Hersteller: Hasegawa
Produktcode: has10734
Verfügbarkeit: verfügbar!

€14.93 oder 10500 Pkte.

Maßstab: 1:144
Hersteller: Zvezda
Produktcode: zve7027
Verfügbarkeit: verfügbar!

€21.47 oder 15200 Pkte.

Maßstab: 1:144
Hersteller: Eastern Express
Produktcode: EEX14415-2
Verfügbarkeit: verfügbar!

€41.42 oder 29200 Pkte.

Maßstab: 1:200
Hersteller: Hasegawa
Produktcode: has10839
Verfügbarkeit: verfügbar!

€36.21 oder 25500 Pkte.

Maßstab: 1:200
Hersteller: Hasegawa
Produktcode: has10735
Verfügbarkeit: verfügbar!

€16.49 oder 11600 Pkte.