AMMO of Mig Jimenez

AMMO of Mig Jimenez 8624 Airviper Airbrush

Airviper Airbrush - Image 1
Produktcode: AMM-8624
Aktuell verfügbar: zurzeit nich verfügbar
Zuletzt verfügbar: 10.8.2020
€135.12 oder 88000 Pkte.

Enthält 23.00% MwSt.

Wenn das Produkt zurzeit nicht verfügbar ist, geben Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse in das Feld unten ein,
Sie werden automatisch benachrichtig, wenn das Produkt wieder verfügbar wird.

Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?

Grundinformationen

HerstellerAMMO of Mig Jimenez
ProduktcodeAMM-8624
Gewicht:0.28 kg
Ean:8432074086246
Zum Katalog hinzugefügt:17.4.2019
Tags:Aerografy

Z przyjemno¶ci± og³aszamy nowego cz³onka rodziny modelowania AMMO by Mig Jiménez, AIRVIPER, nowego aerografu, który pozwoli modelarzom wykonywaæ precyzyjne prace z ³atwo¶ci±. Po³±czenie dyszy / ig³y 0,2 mm umo¿liwia rozpylanie bardzo drobnych linii z pe³n± kontrol±.

Podobnie jak w przypadku wszystkiego, co robimy w AMMO, bardzo powa¿nie potraktowali¶my rozwój tego nowego aerografu. Rezultatem jest wszechstronne narzêdzie o trwa³o¶ci, które wytrzyma ca³e ¿ycie. Jest nie tylko wytrzyma³y, solidny i skuteczny, ale tak¿e lekki, zapewniaj±cy najwy¿szy poziom wydajno¶ci. Ponadto nadali¶my mu inspiruj±cy, smuk³y i agresywny wygl±d. Tak narodzi³ siê twój nowy aerograf. Ten aerograf pozwoli Ci pracowaæ z dowolnym rodzajem farby, w tym z akrylem, emaliami, atramentami, akwarelami, lakierami, uretanem, podk³adami, lakierami, barwnikami spo¿ywczymi i kosmetykami w¶ród innych mediów - i zastosuj je z niezrównan± precyzj±. Zalecamy stosowanie przy ci¶nieniu powietrza w zakresie 10-20 psi lub 1-1,4 bar.

Nasze farby s± specjalnie zaprojektowane do natryskiwania bezpo¶rednio z butelki, chocia¿ dla niektórych efektów lub technik nale¿y dodaæ rozcieñczalnik akrylowy A.MIG-2000 lub transporter A.MIG-2017. AMMO of Mig Jimenez ma obszern± kolekcjê ksi±¿ek, czasopism i innych materia³ów drukowanych, które szczegó³owo opisuj±, jak uzyskaæ profesjonalne wyniki z aerografu.

Nadszed³ czas, aby wyró¿niæ siê na tle t³umu, aby do¶wiadczyæ rado¶ci obs³ugi aerografu zaprojektowanego przez modelarza, AIRVIPER wyprodukowanego w Stanach Zjednoczonych, ze 100% materia³ów amerykañskich i zaprojektowanego przez dziesiêciolecia do¶wiadczenia.

AIRVIPER zosta³ zaprojektowany specjalnie dla modelarzy. Zawiera wszystkie niezbêdne funkcje do wykonywania ró¿nych zadañ z wielk± precyzj± wymagan± przez dzisiejszych modelarzy: Aerograf podwójny Gravity Feed

Dane techniczne:

 • Dysza 0,2 mm. 1,8 ml (1/16 uncji) kubek z farb±.
 • Pier¶cienie uszczelniaj±ce z PTFE (teflonu)
 • D³ugotrwa³e komponenty materia³owe
 • Zakres oprysku kontrolowanego - linia o³ówka technicznego 0,4 mm do 4,5 cm (0,015 "do 1,75")
 • Skala atomizacji: ~ 90 mikronów
 • Wygodny wyzwalacz
 • Drobna, odwracalna os³onka powietrzna z w³óczni± grotow± zapewnia lepsz± wydajno¶æ aerografu i ³atwiejsze czyszczenie podczas u¿ytkowania
 • Regulacja zakresu wyzwalania EasySet
 • Rozmiar po³±czenia wê¿a powietrznego: 1/8
Problem melden
Bewertungen unserer Kunden
Bewerten Sie das Produkt: Airviper Airbrush
Zum Katalog hinzugefügt: 17.4.2019
Aktuell verfügbar: zurzeit nich verfügbar
 • das Produkt ist verfügbar
 • das Produkt ist nicht verfügbar
 • das Produkt ist nach individueller Bestellung verfügbar
 • Warenlieferung
 • nicht verfügbar
 • 1 Stück
 • 2 Stück
 • 3-5 Stück
 • 6-10 Stück
 • oben 10 Stück
Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?
Optionales Zubehör

Hersteller: U-Star
Produktcode: UST90032
Verfügbarkeit: verfügbar!

€5.50 oder 3600 Pkte.

Hersteller: Fine Art
Produktcode: FNR612
Verfügbarkeit: verfügbar!

€2.03 oder 1300 Pkte.

Hersteller: Paasche
Produktcode: PASA-53
Verfügbarkeit: verfügbar!

€1.09 oder 700 Pkte.

Hersteller: Fine Art
Produktcode: FNR641
Verfügbarkeit: verfügbar!

€4.26 oder 2800 Pkte.

-5%

Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam74551
Verfügbarkeit: verfügbar!

€6.59 €6.25
oder 4100 Pkte.

-5%

Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam74550
Verfügbarkeit: verfügbar!

€7.27 €6.90
oder 4500 Pkte.

Hersteller: Badger
Produktcode: BAD122
Verfügbarkeit: verfügbar!

€6.84 oder 4500 Pkte.

Hersteller: Adler
Produktcode: ADL-AD-7620
Verfügbarkeit: verfügbar!

€4.24 oder 2800 Pkte.

-5%

Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam74539
Verfügbarkeit: verfügbar!

€22.95 €21.80
oder 14200 Pkte.

ähnliche Produkte

Hersteller: AMMO of Mig Jimenez
Produktcode: AMM-8625
Verfügbarkeit: verfügbar!

€135.12 oder 88000 Pkte.

Hersteller: Badger
Produktcode: BADG105
Verfügbarkeit: verfügbar!

€99.39 oder 64700 Pkte.

Hersteller: Harder & Steenbeck
Produktcode: HAR126564
Verfügbarkeit: verfügbar!

€239.36 oder 155900 Pkte.

Hersteller: Fine Art
Produktcode: FNR180AT
Verfügbarkeit: verfügbar!

€33.84 oder 22000 Pkte.

Hersteller: Fine Art
Produktcode: FNR130T
Verfügbarkeit: verfügbar!

€18.61 oder 12100 Pkte.

Hersteller: Fine Art
Produktcode: FNR180A
Verfügbarkeit: verfügbar!

€25.11 oder 16400 Pkte.

Hersteller: Fine Art
Produktcode: FNR130A
Verfügbarkeit: verfügbar!

€19.12 oder 12500 Pkte.

Hersteller: Harder & Steenbeck
Produktcode: HAR125533
Verfügbarkeit: verfügbar!

€119.27 oder 77700 Pkte.

Hersteller: Harder & Steenbeck
Produktcode: HAR125503
Verfügbarkeit: verfügbar!

€85.96 oder 56000 Pkte.

Hersteller: Badger
Produktcode: BAD105-1
Verfügbarkeit: verfügbar!

€117.93 oder 76800 Pkte.

Hersteller: Adler
Produktcode: ADL-AD-7790
Verfügbarkeit: verfügbar!

€42.44 oder 27600 Pkte.

Hersteller: Fine Art
Produktcode: FNR136AT
Verfügbarkeit: verfügbar!

€27.66 oder 18000 Pkte.