Alclad II

Alclad II 306-60 Alclad II ALC-306 White Primer and Microfiller 60ml

Alclad II ALC-306 White Primer and Microfiller 60ml - Image 1
Hersteller: Alclad II
Produktcode: ALC-306-60
Aktuell verfügbar: zurzeit nich verfügbar
Zuletzt verfügbar: 6.4.2020
€6.20 -5% €5.88 oder 4000 Pkte.

Enthält 23.00% MwSt.

Wenn das Produkt zurzeit nicht verfügbar ist, geben Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse in das Feld unten ein,
Sie werden automatisch benachrichtig, wenn das Produkt wieder verfügbar wird.

Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?

Grundinformationen

HerstellerAlclad II
ProduktcodeALC-306-60
Gewicht:0.13 kg
Zum Katalog hinzugefügt:28.5.2019

Farby firmy ALCLAD II oferuj± szerok± paletê kolorów przeznaczonych specjalnie dla modelarzy. Malowanie modeli tymi farbami tworzy unikaln± metaliczn± pow³okê na malowanej powierzchni. Buteleczka zawiera 60ml podk³adu pod farby ALCLAD II.

Malowanie farbami ALCLAD II powinno odbywaæ siê przy ci¶nieniu od 1,0atm do 1,5atm oraz koñcówka dyszy aerografu powinna siê znajdowaæ w odleg³o¶ci od 4cm do 6cm od malowanej powierzchni. Pomalowane czê¶ci nie musz± byæ polerowane.

Podk³ad w kolorze bia³ym.

 

Podk³ady modelarski stosujemy do wstêpnego pokrycia powierzchni plastikowych przed naniesieniem koloru bazowego. Na szczê¶cie, producenci czêsto oferuj± podk³ady w kolorze zbli¿onym do podstawowych farb u¿ywanych historycznie. U¿ycie podk³adu jest rekomendowane z nastêpuj±cych: ujawnia przeoczone b³êdy powsta³e w czasie obróbki oraz szlifowania, maskuje mikro ubytki i zwiêksza przyczepno¶æ farb. Ponadto nale¿y pamiêtaæ, ¿e przed wstêpnym malowaniem modelu, konieczne jest odt³uszczenie czê¶ci. W tym celu wystarczy umyæ ca³y model w p³ynie do mycia naczyñ b±d¼ wyczy¶ciæ przy u¿yciu alkoholu.

Problem melden
Bewertungen unserer Kunden
Bewerten Sie das Produkt: Alclad II ALC-306 White Primer and Microfiller 60ml
Zum Katalog hinzugefügt: 28.5.2019
Aktuell verfügbar: zurzeit nich verfügbar
  • das Produkt ist verfügbar
  • das Produkt ist nicht verfügbar
  • das Produkt ist nach individueller Bestellung verfügbar
  • Warenlieferung
  • nicht verfügbar
  • 1 Stück
  • 2 Stück
  • 3-5 Stück
  • 6-10 Stück
  • oben 10 Stück
Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?