Techmod

Techmod 72810 Allied Star Insignia Yellow

Allied Star Insignia Yellow - Image 1
Maßstab: 1:72
Hersteller: Techmod
Produktcode: tch72810
Aktuell verfügbar: verfügbar!
Voraussichtliches Versanddatum: Mittwoch, 23.6.2021
Mehr Informationen über Nichtverfügbarkeit und Zustellungsdatum
€6.39 oder 4200 Pkte.

Enthält 23.00% MwSt.

Grundinformationen

HerstellerTechmod
Produktcodetch72810
Gewicht:0.02 kg
Maßstab1:72
Zum Katalog hinzugefügt:22.11.2006
Tags:Allied-insignia
Camouflage & markings versions
 • Yellow Allied Stars
 • Yellow Allied Stars in Circles
Size of decals sheet

180×130mm

Pisz±c o alianckich oznaczeniach pojazdów bojowych nale¿a³y sobie w pierwszej kolejno¶ci uzmys³owiæ, ¿e a¿ do 1943 r. tak brytyjskie, jak i amerykañskie pojazdy nie posiada³y to¿samych znaków rozpoznawczych. Uwaga ta dotyczy te¿ zreszt± pojazdów u¿ywanych przez Polskie Si³y Zbrojne czy oddzia³y Wolnych Francuzów. Jednak w przededniu l±dowania na Sycylii w lipcu 1943 r. podjêto decyzjê o ujednoliceniu owych oznaczeñ. Jako wspólny znak przyjêto tzw. alianck± gwiazdê (ang. Allied Star), która by³a z kolei w pewien sposób wzorowana na oznaczeniach wozów US Army. Owa Allied Star by³a jednolit± gwiazd± piêcioramienn± barwy bia³ej albo ¿ó³tej. Nie rzadko by³a otaczana okrêgiem albo okrêgiem przerywanym tej samej barwy co gwiazda. Gwiazdê z okrêgiem przerywanym, potrafi±cym mieæ od 4 do nawet 8 przerw, nazywan± „leniw± gwiazd±” albo „leniwym ko³em (ang. Lazy Star albo Lazy Circles). Oznaczenia tego typu nanoszono przede wszystkim na przedni± czê¶æ kad³uba wozów, ale te¿ na ich wie¿e albo burty kad³uba choæ znacznie rzadziej. Ujednolicon± Allied Star stosowano na pojazdach alianckich – bez rozró¿nienia ich przynale¿no¶ci narodowej – w toku kampanii w³oskiej (1943-1945), walk w Normandii i we Francji (1944-1945) oraz w toku walk w Niemczech (1945).

Problem melden
Bewertungen unserer Kunden
Bewerten Sie das Produkt: Allied Star Insignia Yellow
Voraussichtliches Datum der Zustellung im Inland: GERMANY
Postleitzahl:
Voreingestellte Adresse ändern

1 St.
Mittwoch, 23.6.2021

mehr als 1 St.
Freitag, 25.6.2021

GLS

1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Montag, 28.6.2021

mehr als 1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Mittwoch, 30.6.2021

UPS

1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Montag, 28.6.2021

mehr als 1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Mittwoch, 30.6.2021

DHL

1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Montag, 28.6.2021

mehr als 1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Mittwoch, 30.6.2021

Poczta Polska - Einschreiben

1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Dienstag, 29.6.2021

mehr als 1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Donnerstag, 1.7.2021

Versandkostenliste ansehenWenn ein Produkt auf der Seite als verfügbar gekennzeichnet ist, bedeutet es, dass wir es auf Lager haben?
Meistens ja, doch ob wir die Bestellung noch am selben Tag verschicken können, hängt noch von vielen anderen Faktoren ab, deshalb wichtiger als der Lagerbestand ist die Information über das voraussichtliche Lieferdatum der Bestellung, diese befindet sich in der Tabelle oben, in der nicht nur der Lagerbestand, sondern auch Reservierung der Ware für andere Bestellungen, Lieferpläne, Uhrzeiten der Abholung der Sendungen durch die Versandunternehmen und vieles mehr berücksichtigt wird.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Produkt tatsächlich termingerecht verschickt wird? Sehen Sie mehr Informationen und Statistiken über termingerechte Bearbeitung von Bestellungen.

Zum Katalog hinzugefügt: 22.11.2006
Aktuell verfügbar: verfügbar!
 • das Produkt ist verfügbar
 • das Produkt ist nicht verfügbar
 • das Produkt ist nach individueller Bestellung verfügbar
 • Warenlieferung
 • nicht verfügbar
 • 1 Stück
 • 2 Stück
 • 3-5 Stück
 • 6-10 Stück
 • oben 10 Stück
Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?
ähnliche Produkte

Maßstab: 1:72
Hersteller: Techmod
Produktcode: tch72809
Verfügbarkeit: verfügbar!

€6.39 oder 4200 Pkte.

Maßstab: 1:100
Hersteller: FOXBOT
Produktcode: FOX-100-003
Verfügbarkeit: verfügbar!

€0.93 oder 600 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Techmod
Produktcode: tch35009
Verfügbarkeit: verfügbar!

€7.65 oder 5000 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Techmod
Produktcode: tch35010
Verfügbarkeit: verfügbar!

€7.65 oder 5000 Pkte.

Maßstab: 1:100
Hersteller: FOXBOT
Produktcode: FOX-100-004
Verfügbarkeit: verfügbar!

€0.93 oder 600 Pkte.