NEW! Draf Model 3-2015 Amerykañska amfibia DUKW

Amerykañska amfibia DUKW - Image 1
Maßstab: 1:25
Hersteller: Draf Model
Produktcode: DFM3-2015
Aktuell verfügbar: zurzeit nich verfügbar
Zuletzt verfügbar: 3.7.2020
€8.08 oder 5300 Pkte.

Enthält 8.00% MwSt.

Wenn das Produkt zurzeit nicht verfügbar ist, geben Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse in das Feld unten ein,
Sie werden automatisch benachrichtig, wenn das Produkt wieder verfügbar wird.

Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?

Grundinformationen

HerstellerDraf Model
ProduktcodeDFM3-2015
Gewicht:0.30 kg
Maßstab1:25
Zum Katalog hinzugefügt:30.6.2020
Tags:DUKW

Model kartonowy amerykañskiej amfibii DUKW z II Wojny ¦wiatowej.

 

Przedstawia pojazd o numerze 7018572-S z czerwca 1944 roku w czasu przygotowañ do desantu na pla¿e Normandii.

 • realistyczne efekty 3D
 • wysokiej jako¶ci druk offsetowy - zapewnia bezproblemowe klejenie, nie ³uszczy siê i nie rozmazuje przy kontakcie z klejami
 • 16 arkuszy A4 z czê¶ciami modelu
 • druk dwustronny
 • 11 arkuszy A4 z rysunkami monta¿owymi wykonanymi w technice 3D oraz schematami kreskowymi
 • mo¿liwo¶æ wykonania obracanych kó³
 • pe³ne wnêtrze przedzia³u za³ogi
 • sk³adane fotele, falochron
 • przedzia³ silnika
 • elementy alternatywne dla mniej i bardziej zaawanowanych modelarzy
 • dok³adny opis budowy
 • krótki rys historyczny l±dowania Aliantów na pla¿ach Normandii w czerwcu 1944 roku
 • opis i fotorelacja z D-Day Hel
 • opis budowy w jêzyku polskim, (angielski i niemiecki - w przygotowaniu)


Opracownnie modelu: Rafa³ Drzymulski
Fotografia na ok³adce: Jakub Rozmus
Model zawiera 16 arkuszy A4 z czê¶ciami do sklejania.

Model jest stosunkowo ³atwy w budowie, ale za to pracoch³onny. Modelarze mniej zaawansowani mog± pomin±æ niektóre detale które s± opcjonalne.

Do modelu dostêpne s± nastêpuj±ce akcesoria: zestaw elementów szkieletu kad³uba, obrêcze kó³, bie¿niki, siatki (DRAF009L) oraz ¶ruby, nakrêtki i nity.

Problem melden
Bewertungen unserer Kunden
Bewerten Sie das Produkt: Amerykañska amfibia DUKW
Zum Katalog hinzugefügt: 30.6.2020
Aktuell verfügbar: zurzeit nich verfügbar
 • das Produkt ist verfügbar
 • das Produkt ist nicht verfügbar
 • das Produkt ist nach individueller Bestellung verfügbar
 • Warenlieferung
 • nicht verfügbar
 • 1 Stück
 • 2 Stück
 • 3-5 Stück
 • 6-10 Stück
 • oben 10 Stück
Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?
Optionales Zubehör

Maßstab: 1:25
Hersteller: Draf Model
Produktcode: DFM009L
Verfügbarkeit: verfügbar!

€8.08 oder 5300 Pkte.

ähnliche Produkte

Maßstab: 1:25
Hersteller: Modelik
Produktcode: mod17_10
Verfügbarkeit: verfügbar!

€10.68 oder 7000 Pkte.

Maßstab: 1:350
Hersteller: AFV Club
Produktcode: afv-SE73516
Verfügbarkeit: verfügbar!

€19.23 oder 12500 Pkte.

Maßstab: 1:76
Hersteller: Airfix
Produktcode: afx02316V
Verfügbarkeit: verfügbar!

€10.34 oder 6700 Pkte.