Montex

Montex SM32056 Bf 110C (Revell stara wersja)

Bf 110C (Revell stara wersja) - Image 1
Maßstab: 1:32
Hersteller: Montex
Produktcode: MT-SM32056
Aktuell verfügbar: verfügbar!
Voraussichtliches Versanddatum: Montag, 2.8.2021
Mehr Informationen über Nichtverfügbarkeit und Zustellungsdatum
€3.44 oder 2400 Pkte.

Enthält 23.00% MwSt.

Grundinformationen

HerstellerMontex
ProduktcodeMT-SM32056
Gewicht:0.01 kg
Maßstab1:32
Zum Katalog hinzugefügt:18.9.2012
Tags:Me-110

MINI MASK - contain masks for painting cabins;

MAXI MASK - contain masks for painting cabins and stencils for distinctive paintings: national emblems and tactical and functional symbols (bows, crosses, stars, letters, numbers, chevrons etc.)

SUPER MASK - contain masks for painting cabins and stencils for distinctive paintings based on photos and other primary sources. Super Mask series also contains colour airplane drawings in four projections depicting the placement of the paintings.

ADDITIONAL INFORMATION: The masks for cabins are produced of high quality black matt foil, which contrasts with the glazing of the cabin and is easily applied. The glue we use is strong enough not to let the masks deform on oval and curved surfaces. Thanks to special design of the masks the need of using 'Maskol' is reduced to minimum. The worldwide innovation we introduced is the production of masks for painting the cabins' interior.

Mini Mask - zawieraj± maski do malowania kabin.

Maxi Mask - zawieraj± maski do malowania kabin oraz szablony do malowania oznaczeñ narodowych, taktycznych i funkcyjnych (kokardy, krzy¿e, gwiazdy, litery, numery, szewrony itp.) opracowane na podstawie kalkomanii modelu, którego numer katalogowy jest podany na opakowaniu zestawu.

Super Mask - zawieraj± maski do malowania kabin oraz szablony do malowania oznaczeñ opracowane na podstawie fotografii i innych materia³ów ¼ród³owych oraz kolorowe rysunki samolotu w 4 rzutach obrazuj±ce rozmieszczenie oznaczeñ.

Informacje dodatkowe: Maski do kabin s± wykonane z czarnej matowej folii, która bardzo dobrze kontrastuje z oszkleniem kabiny przez co jest wygodniejsza w nak³adaniu. Klej jest na tyle mocny, ¿e maski nie odkszta³caj± siê na ob³ych powierzchniach. Zosta³y tak zaprojektowane aby zminimalizowaæ konieczno¶æ u¿ywania Maskolu. Nowym pomys³em na skalê ¶wiatow± jest wprowadzenie masek do malowania ram kabiny od ¶rodka.

Szablony do oznaczeñ zosta³y wykonane z folii doskona³ej jako¶ci, z delikatnym klejem nie powoduj±cym zrywania farby, a jednocze¶nie na tyle mocnym aby dok³adnie przylegaæ nawet do ob³ych powierzchni. Folia jest pó³przejrzysta i elastyczna co dodatkowo u³atwia jej nak³adanie.

Zobacz tutorial

Jak malowaæ znaki przy u¿yciu masek firmy MONTEX Jak malowaæ znaki przy u¿yciu masek firmy MONTEX

Jak malowaæ znaki przy u¿yciu masek firmy MONTEX Jak malowaæ znaki przy u¿yciu masek firmy MONTEX

Jak malowaæ znaki przy u¿yciu masek firmy MONTEX Jak malowaæ znaki przy u¿yciu masek firmy MONTEX

 

Messerschmitt Bf-110 to niemiecki, dwusilnikowy, ciê¿ki myœliwiec o konstrukcji metalowej z usterzeniem podwójnym. Jako jednostki napêdowe stosowano silniki Junkers Jumo 210Ga, Daimler-Benz DB 601B-1, Daimler-Benz DB 601F, Daimler-Benz DB 605B-1 o mocy od 700KM do 1475KM. Pierwszy prototyp Bf-110 wzbi³ siê w powietrze w maju 1936 roku. Pierwsz¹ masow¹ produkowan¹ wersj¹ Bf-110 by³a wersja C, której produkcja ruszy³a w 1939 roku. Wersja C by³a traktowana jako ciê¿ki myœliwiec i spisa³a siê œrednio w kampanii wrzeœniowej, ale o wiele lepiej w kampanii francuskiej. Jednak za ciê¿ki i za wolny Bf-110 poniós³ spore straty w Bitwie o Angliê co sprawi³o, ¿e by³ systematycznie przesuwany do jednostek obrony Rzeszy jako nocny myœliwiec, co ostatecznie doprowadzi³o do powstania wersji G i H. By³y one wykorzystywane w³aœnie jako myœliwce nocne i przechwytuj¹ce przeciwko alianckim wyprawom bombowym. W po³¹czeniu z radarem pok³adowym (np. FuG 202 lub FuG220) Bf-110 stawa³ siê bardzo groŸnym przeciwnikiem dla brytyjskich bombowców. W toku produkcji powsta³o ok.5800 egzemplarzy tego samolotu. Dane techniczne (wersja Bf-110C): d³ugoœæ: 12,3m, rozpiêtoœæ skrzyde³: 16,3m, wysokoœæ: 3,3m, prêdkoœæ maksymalna: 560km/h, prêdkoœæ wznoszenia: m/s, zasiêg maksymalny: 2410km, pu³ap maksymalny 10500m, uzbrojenie: sta³e- 5 karabinów maszynowych kal.7,92mm oraz 2 dzia³ka MG FF kal.20mm .
Problem melden
Bewertungen unserer Kunden
Bewerten Sie das Produkt: Bf 110C (Revell stara wersja)
Voraussichtliches Datum der Zustellung im Inland: GERMANY
Postleitzahl:
Voreingestellte Adresse ändern

1 St.
Montag, 2.8.2021

mehr als 1 St.
Montag, 16.8.2021

GLS

1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Donnerstag, 5.8.2021

mehr als 1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Donnerstag, 19.8.2021

UPS

1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Donnerstag, 5.8.2021

mehr als 1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Donnerstag, 19.8.2021

DHL

1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Donnerstag, 5.8.2021

mehr als 1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Donnerstag, 19.8.2021

Poczta Polska - Einschreiben

1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 6.8.2021

mehr als 1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 20.8.2021

Versandkostenliste ansehenWenn ein Produkt auf der Seite als verfügbar gekennzeichnet ist, bedeutet es, dass wir es auf Lager haben?
Meistens ja, doch ob wir die Bestellung noch am selben Tag verschicken können, hängt noch von vielen anderen Faktoren ab, deshalb wichtiger als der Lagerbestand ist die Information über das voraussichtliche Lieferdatum der Bestellung, diese befindet sich in der Tabelle oben, in der nicht nur der Lagerbestand, sondern auch Reservierung der Ware für andere Bestellungen, Lieferpläne, Uhrzeiten der Abholung der Sendungen durch die Versandunternehmen und vieles mehr berücksichtigt wird.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Produkt tatsächlich termingerecht verschickt wird? Sehen Sie mehr Informationen und Statistiken über termingerechte Bearbeitung von Bestellungen.

Zum Katalog hinzugefügt: 18.9.2012
Aktuell verfügbar: verfügbar!
  • das Produkt ist verfügbar
  • das Produkt ist nicht verfügbar
  • das Produkt ist nach individueller Bestellung verfügbar
  • Warenlieferung
  • nicht verfügbar
  • 1 Stück
  • 2 Stück
  • 3-5 Stück
  • 6-10 Stück
  • oben 10 Stück
Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?
Optionales Zubehör

Maßstab: 1:32
Hersteller: Aires
Produktcode: air2007
Verfügbarkeit: verfügbar!

€17.90 oder 12600 Pkte.

Maßstab: 1:32
Hersteller: CMK
Produktcode: CM5032
Verfügbarkeit: auf Bestellung

€18.30 oder 12900 Pkte.

Maßstab: 1:32
Hersteller: Yahu Models
Produktcode: YM-A3260
Verfügbarkeit: verfügbar!

€10.14 oder 7200 Pkte.

Maßstab: 1:32
Hersteller: RES/KIT
Produktcode: RSK-32-0216
Verfügbarkeit: auf Bestellung

€11.30 oder 8000 Pkte.

Maßstab: 1:32
Hersteller: Eduard
Produktcode: edu32629
Verfügbarkeit: verfügbar!

€13.07 oder 8800 Pkte.

Maßstab: 1:32
Hersteller: Techmod
Produktcode: tch32042
Verfügbarkeit: verfügbar!

€11.38 oder 8000 Pkte.

Maßstab: 1:32
Hersteller: Techmod
Produktcode: tch32041
Verfügbarkeit: verfügbar!

€11.38 oder 8000 Pkte.

Maßstab: 1:32
Hersteller: Aber
Produktcode: abeA32110
Verfügbarkeit: verfügbar!

€22.42 oder 15800 Pkte.

Maßstab: 1:32
Hersteller: LF Models
Produktcode: LFM-LFM3201
Verfügbarkeit: Dieses Produkt kann von uns in ca. 2-6 Wochen beschaffen werden

€8.33 oder 5900 Pkte.

Maßstab: 1:32
Hersteller: LF Models
Produktcode: LFM-LFM3218
Verfügbarkeit: Dieses Produkt kann von uns in ca. 2-6 Wochen beschaffen werden

€14.31 oder 10100 Pkte.

Maßstab: 1:32
Hersteller: LF Models
Produktcode: LFM-LFC3264
Verfügbarkeit: Dieses Produkt kann von uns in ca. 2-6 Wochen beschaffen werden

€11.92 oder 8400 Pkte.

Maßstab: 1:32
Hersteller: Eduard
Produktcode: edu33225
Verfügbarkeit: verfügbar!

€6.40 oder 4300 Pkte.

ähnliche Produkte

Maßstab: 1:48
Hersteller: Eduard
Produktcode: edu11145
Verfügbarkeit: verfügbar!

€39.58 oder 26600 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Eduard
Produktcode: edu2132
Verfügbarkeit: verfügbar!

€30.99 oder 20800 Pkte.

Maßstab: 1:33
Hersteller: Haliñski
Produktcode: HAL-KA-1-2-2019
Verfügbarkeit: verfügbar!

€31.99 oder 22600 Pkte.

Maßstab: 1:33
Hersteller: Haliñski
Produktcode: HAL-KA-SET-1-2-2019
Verfügbarkeit: verfügbar!

€49.85 oder 35200 Pkte.

Maßstab: 1:33
Hersteller: Haliñski
Produktcode: HAL-MM-5-6-2004
Verfügbarkeit: verfügbar!

€18.52 oder 13100 Pkte.

Maßstab: 1:33
Hersteller: ¦wiat z kartonu
Produktcode: SZK055
Verfügbarkeit: verfügbar!

€7.38 oder 5200 Pkte.

Maßstab: 1:33
Hersteller: Haliñski
Produktcode: HAL-MM-SET-5-6-2004
Verfügbarkeit: verfügbar!

€29.26 oder 20600 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: LF Models
Produktcode: LFM-LF7226
Verfügbarkeit: Dieses Produkt kann von uns in ca. 2-6 Wochen beschaffen werden

€45.39 oder 32000 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: LF Models
Produktcode: LFM-LF7229
Verfügbarkeit: Dieses Produkt kann von uns in ca. 2-6 Wochen beschaffen werden

€45.39 oder 32000 Pkte.