FOXBOT

FOXBOT 48-041 Digital Rooks: Su-25UB, Ukrainian Air Force and Stencils

Digital Rooks: Su-25UB, Ukrainian Air Force and Stencils - Image 1
Maßstab: 1:48
Hersteller: FOXBOT
Produktcode: FOX-48-041
Aktuell verfügbar: verfügbar!
Voraussichtliches Versanddatum: Dienstag, 13.4.2021
Mehr Informationen über Nichtverfügbarkeit und Zustellungsdatum
€9.45 oder 6200 Pkte.

Enthält 23.00% MwSt.

Grundinformationen

HerstellerFOXBOT
ProduktcodeFOX-48-041
Gewicht:0.03 kg
Maßstab1:48
Zum Katalog hinzugefügt:9.7.2020
Tags:Su-25

High quality decals - 4 variants of assembly, for Su-25UB Ukrainian Air Forces.

Package includes:

 • 1 decal sheet
 • Instruction

Decals Stencils are NOT included.

Recomended for: KP, OEZ, Smer, MisterCraft kits

Oznaczenia przynale¿no¶ci pañstwowej (dalej: insygnia) na samolotach ukraiñskich si³ powietrznych zaczêto stosowaæ od samego ich powstania, czyli od lat 1917/1918, kiedy to na mocy decyzji pañstw centralnych powsta³a Ukraiñska Republika Ludowa oraz Zachodnioukraiñska Republika Ludowa. Ukraiñskie si³y powietrzne w owym okresu tu¿ po I wojnie ¶wiatowej stosowa³o insygnia nawi±zuj±ce jako ¿ywo do w³asnych symboli narodowych. Na kad³ubach i skrzyd³ach stosowano zatem zarówno roundelle (ang. rondel) w barwach niebieskiej i ¿ó³tej, jak i szachownicê w tych samych barwach, przypominaj±c± pierwsze polskie oznaczenia samolotów bojowych. Bardzo czêsto stosowano równie¿ tzw. Tryzub, który mia³ barwê z³ot±, a umieszczono go na niebieskiej tarczy w z³otej obwódce. Symbol ten, bêd±cy god³em Ukraiñskiej Republiki Ludowej, siêga³ swymi korzeniami dziejów wczesno¶redniowiecznej Rusi! Symbol ten stosowano zarówno jako roundelle, jak i na statecznikach pionowych, jako fin flash. Jednak po upadku obu pañstw ukraiñskich na pocz±tku lat 20. XX wieku ich tereny zosta³y przy³±czone w lwiej czê¶ci do ZSRR. Dopiero po rozpadzie Zwi±zku Radzieckiego i powstaniu niepodleg³ej Ukrainy zaczêto ponownie stosowaæ stricte ukraiñskie insygnia maszyn bojowych. Za rok narodzin si³ powietrznych wspó³czesnej Ukrainy uznaje siê rok 1992. Od wczesnych lat 90. XX wieku ukraiñski roundelle jest z³o¿ony z dwóch ¶ci¶le do siebie przylegaj±cych okrêgów o barwach niebieskiej i ¿ó³tej, z których okrêgiem o wiêkszej ¶rednicy jest ¿ó³ty. Jako fin flash bardzo czêsto stosuje siê równie¿ z³oty Tryzub na niebieskiej tarczy.

Problem melden
Bewertungen unserer Kunden
Bewerten Sie das Produkt: Digital Rooks: Su-25UB, Ukrainian Air Force and Stencils
Voraussichtliches Datum der Zustellung im Inland: GERMANY
Postleitzahl:
Voreingestellte Adresse ändern

Dienstag, 13.4.2021

GLS


Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 16.4.2021

UPS


Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 16.4.2021

DHL


Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 16.4.2021

Poczta Polska - Einschreiben


Voraussichtliche Lieferzeit:
Montag, 19.4.2021

Versandkostenliste ansehenWenn ein Produkt auf der Seite als verfügbar gekennzeichnet ist, bedeutet es, dass wir es auf Lager haben?
Meistens ja, doch ob wir die Bestellung noch am selben Tag verschicken können, hängt noch von vielen anderen Faktoren ab, deshalb wichtiger als der Lagerbestand ist die Information über das voraussichtliche Lieferdatum der Bestellung, diese befindet sich in der Tabelle oben, in der nicht nur der Lagerbestand, sondern auch Reservierung der Ware für andere Bestellungen, Lieferpläne, Uhrzeiten der Abholung der Sendungen durch die Versandunternehmen und vieles mehr berücksichtigt wird.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Produkt tatsächlich termingerecht verschickt wird? Sehen Sie mehr Informationen und Statistiken über termingerechte Bearbeitung von Bestellungen.

Zum Katalog hinzugefügt: 9.7.2020
Aktuell verfügbar: verfügbar!
 • das Produkt ist verfügbar
 • das Produkt ist nicht verfügbar
 • das Produkt ist nach individueller Bestellung verfügbar
 • Warenlieferung
 • nicht verfügbar
 • 1 Stück
 • 2 Stück
 • 3-5 Stück
 • 6-10 Stück
 • oben 10 Stück
Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?
ähnliche Produkte

Maßstab: 1:48
Hersteller: FOXBOT
Produktcode: FOX-FM-48-012
Verfügbarkeit: verfügbar!

€6.63 oder 4300 Pkte.

Maßstab: 1:48
Hersteller: FOXBOT
Produktcode: FOX-FM-48-001-
Verfügbarkeit: verfügbar!

€5.66 oder 3700 Pkte.

Maßstab: 1:48
Hersteller: FOXBOT
Produktcode: FOX-48-034
Verfügbarkeit: verfügbar!

€9.45 oder 6200 Pkte.

Maßstab: 1:48
Hersteller: FOXBOT
Produktcode: FOX-FM-48-013
Verfügbarkeit: verfügbar!

€6.63 oder 4300 Pkte.

Maßstab: 1:48
Hersteller: FOXBOT
Produktcode: FOX-48-042
Verfügbarkeit: verfügbar!

€9.45 oder 6200 Pkte.

Maßstab: 1:48
Hersteller: FOXBOT
Produktcode: FOX-FM-48-011
Verfügbarkeit: verfügbar!

€7.57 oder 4900 Pkte.

Maßstab: 1:48
Hersteller: FOXBOT
Produktcode: FOX-48-036
Verfügbarkeit: verfügbar!

€11.36 oder 7400 Pkte.

Maßstab: 1:48
Hersteller: FOXBOT
Produktcode: FOX-48-036T
Verfügbarkeit: verfügbar!

€24.60 oder 16000 Pkte.

Maßstab: 1:48
Hersteller: FOXBOT
Produktcode: FOX-48-067
Verfügbarkeit: verfügbar!

€13.24 oder 8600 Pkte.

Maßstab: 1:48
Hersteller: FOXBOT
Produktcode: FOX-48-047A
Verfügbarkeit: verfügbar!

€17.02 oder 11100 Pkte.

Maßstab: 1:48
Hersteller: FOXBOT
Produktcode: FOX-FM-48-003
Verfügbarkeit: verfügbar!

€5.66 oder 3700 Pkte.

Maßstab: 1:48
Hersteller: FOXBOT
Produktcode: FOX-48-037
Verfügbarkeit: verfügbar!

€4.72 oder 3100 Pkte.