WAK

WAK 07-2021 Fairey Battle Mk.I

Fairey Battle Mk.I - Image 1
Maßstab: 1:33
Hersteller: WAK
Produktcode: WAK07-2021
Aktuell verfügbar: verfügbar!
Voraussichtliches Versanddatum: Montag, 29.11.2021
Mehr Informationen über Nichtverfügbarkeit und Zustellungsdatum
€6.84 oder 5000 Pkte.

Enthält 8.00% MwSt.

Grundinformationen

HerstellerWAK
ProduktcodeWAK07-2021
Gewicht:0.16 kg
Maßstab1:33
Zum Katalog hinzugefügt:22.7.2021
Tags:Fairey-Battle

Autor: M. Szklarczyk
Grafika: M. Dworzecki
Poziom trudno¶ci: 2/5
Ilo¶æ arkuszy z czê¶ciami: 8
Ilo¶æ rysunków monta¿owych: 45
Dostêpne akcesoria: laserowo wycinane wrêgi, owiewka

Brytyjski bombowiec Fairey Battle Mk.I. Malowanie maszyny z 301. Polskiego Dywizjonu Bombowego - 1940. Model w miarê prosty, przeznaczony tak¿e dla pocz±tkuj±cych modelarzy.

Wymiary modelu po sklejeniu:
D³ugo¶æ: 39 cm
Rozpiêto¶æ: 50 cm

Samolot Fairey Battle by³ brytyjskim, jednosilnikowym bombowcem taktycznym i wsparcia pola walki o konstrukcji w pe³ni metalowej, z chowanym podwoziem. Powsta³ jako realizacja koncepcji dowództwa RAF o szybkim i lekkim bombowcu, który dziêki sporej prêdkoœci by³by w stanie atakowaæ nieprzyjaciela bez eskorty myœliwców. Prototyp, z silnikiem Rolls-Royce Merlin I o mocy 1030KM, oblatano 10 marca 1936 roku. Pod koniec tego roku samolot skierowano do produkcji seryjnej. W latach 1936-1940 wyprodukowano 2185 egzemplarzy. W sumie powsta³o kilka wersji samolotu Fairey Battle. Wersje bojowe nosi³y oznaczenia od Mk.I do Mk.V, ró¿ni³y siê tylko zastosowaniem kolejnych wersji silnika Rolls-Royce Merlin o rosn¹cej mocy. Powsta³a te¿ wersja „T” (treningowa) oraz „TT” przeznaczona do holowania celów. Maszyny Fairey Battle by³y wykorzystywane w czasie walk na Zachodzie w okresie 1939-1940. W czasie kampanii francuskiej ponios³y jednak ogromne straty co wynika³o z ich s³abego uzbrojenia ochronnego, braku opancerzenia oraz niew³aœciwej koncepcji zastosowania tych samolotów (ataki na silnie bronione obiekty bez os³ony myœliwców). W toku przygotowañ do inwazji niemieckiej na Albion wykorzystywano ich jako nocnych bombowców do niszczenia barek i jednostek desantowych przeciwnika. Po 1940 roku pe³ni³y tylko funkcje treningowe oraz holowników celów. Dane techniczne (wersja Mk.II): Prêdkoœæ maksymalna: 413 km/h, prêdkoœæ wznoszenia: 6,18 m/s, pu³ap maksymalny 7620 m, zasiêg maksymalny: 1610 km, uzbrojenie: sta³e-2 karabin maszynowe Vickers kal.7,7mm, podwieszane-do 670 kg bomb.
Problem melden
Bewertungen unserer Kunden
Bewerten Sie das Produkt: Fairey Battle Mk.I
Voraussichtliches Datum der Zustellung im Inland: GERMANY
Postleitzahl:
Voreingestellte Adresse ändern

Montag, 29.11.2021

GLS


Voraussichtliche Lieferzeit:
Mittwoch, 1.12.2021
-
Freitag, 3.12.2021

UPS


Voraussichtliche Lieferzeit:
Mittwoch, 1.12.2021
-
Donnerstag, 2.12.2021

DHL


Voraussichtliche Lieferzeit:
Mittwoch, 1.12.2021
-
Donnerstag, 2.12.2021

Poczta Polska - Einschreiben


Voraussichtliche Lieferzeit:
Donnerstag, 2.12.2021
-
Montag, 6.12.2021

Versandkostenliste ansehenWenn ein Produkt auf der Seite als verfügbar gekennzeichnet ist, bedeutet es, dass wir es auf Lager haben?
Meistens ja, doch ob wir die Bestellung noch am selben Tag verschicken können, hängt noch von vielen anderen Faktoren ab, deshalb wichtiger als der Lagerbestand ist die Information über das voraussichtliche Lieferdatum der Bestellung, diese befindet sich in der Tabelle oben, in der nicht nur der Lagerbestand, sondern auch Reservierung der Ware für andere Bestellungen, Lieferpläne, Uhrzeiten der Abholung der Sendungen durch die Versandunternehmen und vieles mehr berücksichtigt wird.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Produkt tatsächlich termingerecht verschickt wird? Sehen Sie mehr Informationen und Statistiken über termingerechte Bearbeitung von Bestellungen.

Zum Katalog hinzugefügt: 22.7.2021
Aktuell verfügbar: verfügbar!
  • das Produkt ist verfügbar
  • das Produkt ist nicht verfügbar
  • das Produkt ist nach individueller Bestellung verfügbar
  • Warenlieferung
  • nicht verfügbar
  • 1 Stück
  • 2 Stück
  • 3-5 Stück
  • 6-10 Stück
  • oben 10 Stück
Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?
Optionales Zubehör

Maßstab: 1:33
Hersteller: WAK
Produktcode: WAK-LAS2107
Verfügbarkeit: verfügbar!

€5.24 oder 3800 Pkte.

Maßstab: 1:33
Hersteller: WAK
Produktcode: WAK-OWI2107
Verfügbarkeit: verfügbar!

€3.93 oder 2900 Pkte.

ähnliche Produkte

Maßstab: 1:144
Hersteller: Zvezda
Produktcode: zve6218
Verfügbarkeit: verfügbar!

€4.13 oder 3000 Pkte.