Hasegawa

Hasegawa TT15 File Set (Standard Type) Trytool Series

File Set (Standard Type) Trytool Series - Image 1
Hersteller: Hasegawa
Produktcode: hasTT15
Aktuell verfügbar: zurzeit nich verfügbar
Zuletzt verfügbar: 14.5.2021
€8.40 oder 5900 Pkte.

Enthält 23.00% MwSt.

Wenn das Produkt zurzeit nicht verfügbar ist, geben Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse in das Feld unten ein,
Sie werden automatisch benachrichtig, wenn das Produkt wieder verfügbar wird.

Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?

Grundinformationen

HerstellerHasegawa
ProduktcodehasTT15
Gewicht:0.04 kg
Ean:4967834712157
Zum Katalog hinzugefügt:26.11.2012
Tags:Pilnik Grinding-Stick Modelling-Files-Set

Zestaw 5 niewielkich pilników modelarskich (tzw. iglaków) wykonanych z wysokiej jako¶ci stali narzêdziowej, z których ka¿dy ma ok. 140 mm d³ugo¶ci ca³kowitej. Prezentowane narzêdzia modelarskie maj± przekroje: p³aski, okr±g³y, pó³okr±g³y, trójk±tny i kwadratowy. Cechuj± siê bardzo dobr± trwa³o¶ci± mechaniczn± i wysok± ¿ywotno¶ci±. Prezentowane pilniki mo¿na wykorzystaæ przede wszystkim do obróbki miêkkich tworzyw sztucznych (np. polistyrenu). Z pewnymi zastrze¿eniami oraz przy odpowiedniej dozie umiejêtno¶ci oka¿± siê przydatne tak¿e przy obróbce wyschniêtej masy szpachlowej czy innych mas modelarskich, jak równie¿ miêkkich gatunków drewna (np. balsy). Ze wzglêdu na swoje niewielkie rozmiary bêd± szczególnie u¿yteczne przy obróbce ma³ych powierzchni i detali modelarskich. Z powodzeniem mo¿na je wykorzystaæ przy pracy chocia¿by z modelami samolotów, wozów bojowych, okrêtów czy statków w dowolnej skali. Oka¿± siê równie¿ przydatne przy obróbce figurek – na przyk³ad w skali 1:35 i 1:72 oraz o wielko¶ci 54 mm. Pilniki o przekrojach: pó³okr±g³ym i okr±g³ym pozwalaj± na szlifowanie zaokr±glonych powierzchni, jak równie¿ umo¿liwiaj± powiêkszanie otworów w modelu o takim kszta³cie. Prezentowany zestaw pilników zosta³ umieszczony w plastikowym, zamykanym opakowaniu, które u³atwia ich przechowywanie. Mo¿na go z powodzeniem u¿yæ w modelarstwie plastikowym i drewnianym, jak równie¿ przy konstruowaniu dioram. Produkty powi±zane to na przyk³ad: File Set (Professional Type) Trytool Series, Basic File Set - Medium double-Cut albo Zestaw 5 pilników modelarskich.

Problem melden
Bewertungen unserer Kunden
Bewerten Sie das Produkt: File Set (Standard Type) Trytool Series
Zum Katalog hinzugefügt: 26.11.2012
Aktuell verfügbar: zurzeit nich verfügbar
  • das Produkt ist verfügbar
  • das Produkt ist nicht verfügbar
  • das Produkt ist nach individueller Bestellung verfügbar
  • Warenlieferung
  • nicht verfügbar
  • 1 Stück
  • 2 Stück
  • 3-5 Stück
  • 6-10 Stück
  • oben 10 Stück
Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?
Optionales Zubehör

Hersteller: Excel Hobby Tools
Produktcode: exc55609
Verfügbarkeit: verfügbar!

€6.91 oder 4900 Pkte.

ähnliche Produkte

Hersteller: Hasegawa
Produktcode: hasTT02
Verfügbarkeit: verfügbar!

€16.02 oder 11300 Pkte.

Hersteller: Hasegawa
Produktcode: hasTT16
Verfügbarkeit: zurzeit nich verfügbar

€8.40 oder 5900 Pkte.

Hersteller: Hasegawa
Produktcode: hasTL10
Verfügbarkeit: verfügbar!

€8.82 oder 6200 Pkte.

Hersteller: Italeri
Produktcode: ita50820
Verfügbarkeit: verfügbar!

€9.96 oder 7000 Pkte.

Hersteller: Border Model
Produktcode: BOR-BD0039
Verfügbarkeit: verfügbar!

€14.23 oder 10000 Pkte.

-8%

Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam74104
Verfügbarkeit: verfügbar!

€7.13 €6.53
oder 4800 Pkte.

Hersteller: Revell
Produktcode: rev39077
Verfügbarkeit: verfügbar!

€8.10 oder 5700 Pkte.

Hersteller: Amazing Art
Produktcode: AMZ18574
Verfügbarkeit: verfügbar!

€4.33 oder 3100 Pkte.

Hersteller: Yato
Produktcode: YTO6163
Verfügbarkeit: verfügbar!

€9.27 oder 6500 Pkte.

Hersteller: Excel Hobby Tools
Produktcode: exc55608
Verfügbarkeit: verfügbar!

€14.83 oder 10500 Pkte.

Hersteller: Dudu¶
Produktcode: DUD03
Verfügbarkeit: verfügbar!

€9.84 oder 6900 Pkte.

Hersteller: Adammed
Produktcode: DMM-MA284
Verfügbarkeit: verfügbar!

€18.70 oder 13200 Pkte.