Dudu¶

Dudu¶ 35004 Gipsowe cegie³ki modelarskie czerwone ciemne 1000szt. 1:35, 1:33, 1:32 i inne skale

Gipsowe cegie³ki modelarskie czerwone ciemne 1000szt. 1:35, 1:33, 1:32 i inne skale - Image 1
Maßstab: 1:35
Hersteller: Dudu¶
Produktcode: DUD35004
Aktuell verfügbar: zurzeit nich verfügbar
Zuletzt verfügbar: 15.6.2019
€20.79 oder 13500 Pkte.

Enthält 23.00% MwSt.

Wenn das Produkt zurzeit nicht verfügbar ist, geben Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse in das Feld unten ein,
Sie werden automatisch benachrichtig, wenn das Produkt wieder verfügbar wird.

Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?

Grundinformationen

HerstellerDudu¶
ProduktcodeDUD35004
Gewicht:0.06 kg
Maßstab1:35
Zum Katalog hinzugefügt:10.8.2009
Tags:Brick
Komplet cegie³ zawiera 1000sztuk. Do kompletu dok³adamy sto cegie³ zapasowych na ewentualne st³uczki.! W sumie p³acisz za 100, a dostajesz sto dziesiêæ!

Ceg³a to bardzo stary wynalazek. Tak naprawdê nikt nie jest w stanie powiedzieæ kiedy pierwsze ceg³y by³y wykorzystywane. Pierwsze wskazania pokazuj± na okres siedmiu tysiêcy lat wstecz z ró¿nych miejsc dalekiego wschodu. Przez siedem tysiêcy lat i w ró¿nych kulturach oraz w zale¿no¶ci od dostêpno¶ci materia³ów, wiedzy ich wykorzystania ceg³a powstawa³a z najprzeró¿niejszych pó³fabrykatów. Na pocz±tku swojej kariery w budownictwie by³a ona suszona na s³oñcu, a oko³o dwóch i pó³ tysi±ca lat wstecz wraz z wykorzystaniem gliny zaczêto j± wypalaæ w specjalnych piecach. Prze³omem wykorzystania ceg³y by³o wynalezienie cementu. Jedne z pierwszych wzmianek u¿ycia cementu do ³±czenia cegie³ pochodzi z okolic Wezuwiusza, z którego py³ów masowo wytwarzano spoiwo, gdzie w³a¶nie py³ by³ dzisiejszym jego odpowiednikiem. W wieku XIX wraz z postêpem technologicznym zaczêto wykonywaæ ceg³y z najprzeró¿niejszych materia³ów w kilku technologiach. Najczêstszymi materia³ami do wykonywania ceg³y s± od XIXw. glina, wapno, piasek, cement, a dwie najczê¶ciej wykorzystywane technologie to wypalanie i wyparzanie w parze wodnej.
Problem melden
Bewertungen unserer Kunden
Bewerten Sie das Produkt: Gipsowe cegie³ki modelarskie czerwone ciemne 1000szt. 1:35, 1:33, 1:32 i inne skale
Zum Katalog hinzugefügt: 10.8.2009
Aktuell verfügbar: zurzeit nich verfügbar
  • das Produkt ist verfügbar
  • das Produkt ist nicht verfügbar
  • das Produkt ist nach individueller Bestellung verfügbar
  • Warenlieferung
  • nicht verfügbar
  • 1 Stück
  • 2 Stück
  • 3-5 Stück
  • 6-10 Stück
  • oben 10 Stück
Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?
ähnliche Produkte

Maßstab: 1:35
Hersteller: Dudu¶
Produktcode: DUD35001
Verfügbarkeit: verfügbar!

€2.73 oder 1800 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Dudu¶
Produktcode: DUD35003
Verfügbarkeit: verfügbar!

€2.73 oder 1800 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Dudu¶
Produktcode: DUD35006
Verfügbarkeit: verfügbar!

€3.11 oder 2000 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Dudu¶
Produktcode: DUD35002
Verfügbarkeit: verfügbar!

€20.79 oder 13500 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Dudu¶
Produktcode: DUD35007
Verfügbarkeit: verfügbar!

€20.79 oder 13500 Pkte.

-5%

Maßstab: 1:35
Hersteller: Italeri
Produktcode: ita0405
Verfügbarkeit: verfügbar!

€7.33 €6.95
oder 4800 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Vallejo
Produktcode: VALSC230
Verfügbarkeit: verfügbar!

€11.97 oder 7800 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Vallejo
Produktcode: VALSC232
Verfügbarkeit: verfügbar!

€10.87 oder 7100 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Vallejo
Produktcode: VALSC229
Verfügbarkeit: verfügbar!

€11.97 oder 7800 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam35028
Verfügbarkeit: verfügbar!

€4.53 oder 2800 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Plus Model
Produktcode: PLM365
Verfügbarkeit: verfügbar!

€6.92 oder 4500 Pkte.

Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam87168
Verfügbarkeit: verfügbar!

€4.53 oder 2800 Pkte.