Gomix

Gomix MK-FLM-150 HAWKER TYPHOON MK IB

HAWKER TYPHOON MK IB - Image 1
Maßstab: 1:33
Hersteller: Gomix
Produktcode: GOM-MK-FLM-150
Aktuell verfügbar: zurzeit nich verfügbar
Zuletzt verfügbar: 16.12.2021
€10.31 oder 6400 Pkte.

Enthält 19% MwSt.
beim Versand ins Land: GERMANY
Um das Land zu ändern, klicken Sie hier

Wenn das Produkt zurzeit nicht verfügbar ist, geben Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse in das Feld unten ein,
Sie werden automatisch benachrichtig, wenn das Produkt wieder verfügbar wird.

Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?

Grundinformationen

HerstellerGomix
ProduktcodeGOM-MK-FLM-150
Gewicht:0.23 kg
Ean:5901444101504
Maßstab1:33
Zum Katalog hinzugefügt:27.12.2006
Tags:Hawker-Typhoon

Scale: 1:33
Lenght: 29,4 cm
Width: 38,4 cm
Hight: 13,6 cm
Hawker Typhoon to brytyjski, jednomiejscowy, jednosilnikowy, samolot myœliwsko-szturmowy o konstrukcji metalowej, pó³skorupowej w uk³adzie dolnop³ata z okresu II wojny œwiatowej. Zaprojektowany zgodnie z wymaganiami postawionymi przez brytyjskie Ministerstwo Obrony w specyfikacji F.18/37 z 1937 roku, przez s³ynnego konstruktora Sydney’a Camm’a. Oblot prototypu mia³ miejsce 24 lutego 1940 roku, a do produkcji seryjnej maszyna wesz³a w 1941 roku. Samoloty by³y napêdzane trzema wariantami silnika Napier Sabre Mk.II o mocy od 2180KM do 2260KM. Powsta³o piêæ wersji tego samolotu. Dwie pierwsze to myœliwskie F.Mk.IA oraz F.Mk.Ib, ró¿ni¹ce siê od siebie przede wszystkim uzbrojeniem pok³adowym W 1943 powsta³y trzy kolejne: Hawker Typhoon F Mk IB-przeznaczon¹ do walki w klimacie tropikalnym, Hawker Typhoon NF Mk IB-nocny myœliwiec z radarem AI Mk.IV oraz Hawker Typhoon FR Mk IB-wersja rozpoznawcza. Po uporaniu siê z pocz¹tkowymi problemami konstrukcyjnymi, szczególnie wadami silnika, Hawker Typhoon odniós³ wiele sukcesów tak¿e w walce przeciwko pociskom V1 i niemieckim czo³gom podczas walk w Normandii. £¹cznie zbudowano ponad 3300 egzemplarzy. Dane techniczne (wersja Typhoon F.Mk.IB): d³ugoœæ: 9,73m, rozpiêtoœæ skrzyde³: 12,67m, wysokoœæ: 4,66m, prêdkoœæ maksymalna: 663km/h, prêdkoœæ wznoszenia: 13,59m/s, zasiêg maksymalny: 821km, pu³ap maksymalny 10700m, uzbrojenie: sta³e-4 dzia³ka Hispano Mk.II kal.20mm, podwieszane-do 908 kg bomb, 8 pocisków RP-3.
Problem melden
Bewertungen unserer Kunden
Bewerten Sie das Produkt: HAWKER TYPHOON MK IB
Zum Katalog hinzugefügt: 27.12.2006
Aktuell verfügbar: zurzeit nich verfügbar
  • das Produkt ist verfügbar
  • das Produkt ist nicht verfügbar
  • das Produkt ist nach individueller Bestellung verfügbar
  • Warenlieferung
  • nicht verfügbar
  • 1 Stück
  • 2 Stück
  • 3-5 Stück
  • 6-10 Stück
  • oben 10 Stück
Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?
Optionales Zubehör

Maßstab: 1:33
Hersteller: WAK
Produktcode: WAK-LAS-1905
Verfügbarkeit: verfügbar!

€6 oder 4300 Pkte.

Maßstab: 1:33
Hersteller: WAK
Produktcode: WAK-OWI1905
Verfügbarkeit: verfügbar!

€2.01 oder 1400 Pkte.

Maßstab: 1:33
Hersteller: WAK
Produktcode: WAK-LAS2102
Verfügbarkeit: verfügbar!

€6 oder 4300 Pkte.

ähnliche Produkte

Maßstab: 1:33
Hersteller: WAK
Produktcode: WAK02-2021
Verfügbarkeit: verfügbar!

€6.64 oder 4100 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Airfix
Produktcode: afx02041A
Verfügbarkeit: verfügbar!

€12.89 oder 9200 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Academy
Produktcode: aca12462
Verfügbarkeit: verfügbar!

€10.72 oder 7600 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Pavla Models
Produktcode: PV72044
Verfügbarkeit: verfügbar!

€23.42 oder 16700 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Airfix
Produktcode: afx55208
Verfügbarkeit: verfügbar!

€14.98 oder 10700 Pkte.

Maßstab: 1:50
Hersteller: WAK
Produktcode: WAK05-2016
Verfügbarkeit: verfügbar!

€9.27 oder 5800 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Ark Models
Produktcode: ARK72015
Verfügbarkeit: verfügbar!

€8.09 oder 5800 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Hobby Boss
Produktcode: HBB80232
Verfügbarkeit: verfügbar!

€6.79 oder 4800 Pkte.

Maßstab: 1:24
Hersteller: Airfix
Produktcode: afx19003A
Verfügbarkeit: verfügbar!

€140.22 oder 99700 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Brengun
Produktcode: BRE-P72003
Verfügbarkeit: auf Bestellung

€19.73 oder 14000 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Brengun
Produktcode: BRE-P72004
Verfügbarkeit: auf Bestellung

€19.73 oder 14000 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Brengun
Produktcode: BRE-P72006
Verfügbarkeit: auf Bestellung

€19.73 oder 14000 Pkte.