Kinetic

NEW! Kinetic 48078 IA 58 Pucará

IA 58 Pucará - Image 1
Maßstab: 1:48
Hersteller: Kinetic
Produktcode: KIN48078
Aktuell verfügbar: zurzeit nich verfügbar
Zuletzt verfügbar: 15.4.2021
€56.14 -5% €53.19 oder 36600 Pkte.

Enthält 23.00% MwSt.

Wenn das Produkt zurzeit nicht verfügbar ist, geben Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse in das Feld unten ein,
Sie werden automatisch benachrichtig, wenn das Produkt wieder verfügbar wird.

Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?

Grundinformationen

HerstellerKinetic
ProduktcodeKIN48078
Gewicht:0.52 kg
Ean:9588838161434
Maßstab1:48
Zum Katalog hinzugefügt:1.4.2021
Tags:FMA-IA-58-Pucara
FMA IA-58 Pucara to argentyñski, dwusilnikowy samolot szturmowy i przeciwpartyzancki w uk³adzie dolnop³ata o konstrukcji metalowej. Pocz¹tki IA 58 Pucara siêgaj¹ po³owy lat 60. Pierwszy lot prototypu AX-2 Delfin, napêdzanego dwoma silnikami turboœmig³owymi Garett TPE331-U-303, odby³ siê 20 sierpnia 1969 r. Nastêpne samoloty prototypowe wyposa¿ano w silniki produkcji francuskiej Turbo Meca Astazou XVIG. Pucara mo¿e operowaæ z lotnisk gruntowych przy jednoczeœnie bardzo ma³ej obs³udze naziemnej. Za³o¿enia te sprawdzi³y siê podczas wojny o wyspy z archipelagu Falklandów w 1982 r. Samolot mo¿e lataæ w nocy, lecz z powodu braku zaawansowanego systemu celowniczego mo¿liwoœci bojowe drastycznie spadaj¹. Pierwszy lot samolotu serii produkcyjnej (IA 58A) odby³ siê 8 listopada 1974 r. Dostawy dla Si³ Powietrznych Argentyny rozpoczêto rok póŸniej. IA 58A uzbrojony jest w dwa dzia³ka Hispano HS804 kalibru 20 mm z 270 pociskami na dzia³ko, cztery karabiny maszynowe FN Browning kalibru 7,62 mm z 900 pociskami na karabin. Dodatkowe uzbrojenie, w tym bomby klasyczne, zbiorniki napalmowe, zasobniki rakiet niekierowanych kalibru 70 mm, zasobniki z dzia³kami oraz dodatkowe zbiorniki paliwa. W modelu IA 58B zamontowano now¹ awionikê oraz dwa dzia³ka kalibru 30 mm (zamiast 20 mm). Pierwszy lot prototypu odby³ siê 15 maja 1979 r. Samolot nie wprowadzono do produkcji. IA 58C to wersja jednomiejscowa uzbrojona w 30 mm dzia³ko DEFA553, mog¹ca przenosiæ rakiety powietrze-powietrze Magic 2, powietrze-woda Martin Pescador. Zmodernizowana awionika obejmuje wyœwietlacz przezierny HUD, komputer balistyczny, system nawigacji VLF, system identyfikacji IFF. Niektóre IA 58A przebudowano do IA 58C. IA 58 eksportowano do Urugwaju i Kolumbii. Dane techniczne: d³ugoœæ: 14,25m, rozpiêtoœæ skrzyde³: 14,4m, wysokoœæ: 5,36m, prêdkoœæ maksymalna: 520km/h, prêdkoœæ wznoszenia: 18m/s, pu³ap praktyczny: 1000m, zasiêg maksymalny: 1360km.

Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Problem melden
Bewertungen unserer Kunden
Bewerten Sie das Produkt: IA 58 Pucará
Zum Katalog hinzugefügt: 1.4.2021
Aktuell verfügbar: zurzeit nich verfügbar
  • das Produkt ist verfügbar
  • das Produkt ist nicht verfügbar
  • das Produkt ist nach individueller Bestellung verfügbar
  • Warenlieferung
  • nicht verfügbar
  • 1 Stück
  • 2 Stück
  • 3-5 Stück
  • 6-10 Stück
  • oben 10 Stück
Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?
Optionales Zubehör

Maßstab: 1:48
Hersteller: New Ware
Produktcode: NWR-AM0855
Verfügbarkeit: auf Bestellung

€5.53 oder 3600 Pkte.

Maßstab: 1:48
Hersteller: New Ware
Produktcode: NWR-AM0856
Verfügbarkeit: auf Bestellung

€7.92 oder 5200 Pkte.

Maßstab: 1:48
Hersteller: RES/KIT
Produktcode: RSK-48-0277
Verfügbarkeit: auf Bestellung

€10.87 oder 7100 Pkte.

Maßstab: 1:48
Hersteller: Tally HO!
Produktcode: TLHS48-009
Verfügbarkeit: verfügbar!

€4.80 oder 3100 Pkte.

Maßstab: 1:48
Hersteller: Eduard
Produktcode: edu49009
Verfügbarkeit: verfügbar!

€5.94 oder 3700 Pkte.

Hersteller: Aber
Produktcode: abeR-01
Verfügbarkeit: verfügbar!

€4.53 oder 3000 Pkte.

Maßstab: 1:48
Hersteller: Aires
Produktcode: air4300
Verfügbarkeit: verfügbar!

€10.60 oder 6900 Pkte.

Maßstab: 1:48
Hersteller: Quickboost
Produktcode: QUB48165
Verfügbarkeit: verfügbar!

€3.83 oder 2500 Pkte.