Meng Model

Meng Model MPLANE002 Lancaster Bomber

Lancaster Bomber - Image 1
Maßstab: n/a
Hersteller: Meng Model
Produktcode: MNG-MPLANE002
Aktuell verfügbar: verfügbar!
Voraussichtliches Versanddatum: Mittwoch, 16.6.2021
Mehr Informationen über Nichtverfügbarkeit und Zustellungsdatum
€11.87 oder 7700 Pkte.

Enthält 23.00% MwSt.

Grundinformationen

HerstellerMeng Model
ProduktcodeMNG-MPLANE002
Gewicht:0.15 kg
Ean:4897038556014
Maßstabn/a
Zum Katalog hinzugefügt:17.12.2018
Tags:Avro-Lancaster
Avro Lancaster to brytyjski, czterosilnikowy, bombowiec strategiczny o konstrukcji metalowej w uk³adzie œredniop³ata z okresu II wojny œwiatowej. Oblot prototypu mia³ miejsce w styczniu 1941 i w tym samym roku ruszy³a produkcja seryjna. Podstaw¹ do stworzenia Lancastera by³ samolot Avro Manchester. Jako napêd s³u¿y³y min. cztery silniki widlaste Rolls-Royce Merlin XX o mocy 1280KM ka¿dy (Mk.I) lub silniki Bristol Hercules VI o mocy1737Km ka¿dy, chocia¿ wykorzystywano te¿ inne silniki. Produkcja seryjna odbywa³a siê w zak³adach Avro, Metropolitan-Vickers, Armstrong Whitworth, Vickers Armstrong oraz Victoria Aircraft i do pocz¹tku 1946 roku, zakoñczy³a siê wytworzeniem 7377 samolotów. Powsta³y cztery g³ówne wersje Avro Lancaster (Mk.I, Mk.II, Mk.III oraz Mk.X), które zewnêtrznie by³y podobne do siebie. Avro Lancaster by³ podstawowym bombowcem strategicznym RAF, a jednoczeœni zdoby³ sobie opiniê najlepszego. By³ ³atwy w pilota¿u, mia³ du¿y udŸwig oraz cechowa³ siê du¿¹ ¿ywotnoœci¹ konstrukcji. Zdarza³o siê, ¿e bombowiec by³ w stanie wykonaæ misjê i wróciæ do bazy, nawet pomimo awarii jednego silnika. Samoloty wesz³y do s³u¿by w grudniu 1941 roku i s³u¿y³y w koñca wojny, wykonuj¹c przede wszystkim zadania bombardowania strategicznego. To Lancastery z 617 Dywizjonu Bombowego RAF zosta³y w maju 1943 roku u¿yte do uszkodzenia zapór wodnych w Zag³êbiu Ruhry. Dane techniczne (wersja Mk.I): d³ugoœæ: 21,11m, rozpiêtoœæ skrzyde³: 31,09m, wysokoœæ: 6,25m, prêdkoœæ maksymalna: 456km/h, zasiêg maksymalny: 4073km, pu³ap maksymalny 6500m, uzbrojenie: sta³e- 8 karabinów maszynowych Browning kal.7,7mm, podwieszane-do 6300 kg bomb lub jedna bomba Grand Slam (10000kg) po modyfikacji komory bombowej.

Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Problem melden
Bewertungen unserer Kunden
Bewerten Sie das Produkt: Lancaster Bomber
Voraussichtliches Datum der Zustellung im Inland: GERMANY
Postleitzahl:
Voreingestellte Adresse ändern

1 St.
Mittwoch, 16.6.2021

mehr als 1 St.
Freitag, 18.6.2021

GLS

1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Dienstag, 22.6.2021

mehr als 1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Mittwoch, 23.6.2021

UPS

1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Montag, 21.6.2021

mehr als 1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Mittwoch, 23.6.2021

DHL

1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Montag, 21.6.2021

mehr als 1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Mittwoch, 23.6.2021

Versandkostenliste ansehenWenn ein Produkt auf der Seite als verfügbar gekennzeichnet ist, bedeutet es, dass wir es auf Lager haben?
Meistens ja, doch ob wir die Bestellung noch am selben Tag verschicken können, hängt noch von vielen anderen Faktoren ab, deshalb wichtiger als der Lagerbestand ist die Information über das voraussichtliche Lieferdatum der Bestellung, diese befindet sich in der Tabelle oben, in der nicht nur der Lagerbestand, sondern auch Reservierung der Ware für andere Bestellungen, Lieferpläne, Uhrzeiten der Abholung der Sendungen durch die Versandunternehmen und vieles mehr berücksichtigt wird.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Produkt tatsächlich termingerecht verschickt wird? Sehen Sie mehr Informationen und Statistiken über termingerechte Bearbeitung von Bestellungen.

Zum Katalog hinzugefügt: 17.12.2018
Aktuell verfügbar: verfügbar!
  • das Produkt ist verfügbar
  • das Produkt ist nicht verfügbar
  • das Produkt ist nach individueller Bestellung verfügbar
  • Warenlieferung
  • nicht verfügbar
  • 1 Stück
  • 2 Stück
  • 3-5 Stück
  • 6-10 Stück
  • oben 10 Stück
Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?
Optionales Zubehör

Hersteller: Aber
Produktcode: abeR-01
Verfügbarkeit: verfügbar!

€4.53 oder 3000 Pkte.

ähnliche Produkte

Maßstab: 1:72
Hersteller: Revell
Produktcode: rev04300
Verfügbarkeit: verfügbar!

€26.59 oder 17300 Pkte.

Maßstab: 1:144
Hersteller: A-Model
Produktcode: AMO-01411
Verfügbarkeit: verfügbar!

€19.77 oder 12900 Pkte.

Maßstab: 1:144
Hersteller: A-Model
Produktcode: AMO-01433
Verfügbarkeit: verfügbar!

€19.77 oder 12900 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Revell
Produktcode: rev04295
Verfügbarkeit: verfügbar!

€26.59 oder 17300 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Airfix
Produktcode: afx09007
Verfügbarkeit: verfügbar!

€45.39 oder 29600 Pkte.

Maßstab: 1:144
Hersteller: A-Model
Produktcode: AMO-01427
Verfügbarkeit: verfügbar!

€17.86 oder 11600 Pkte.