Academy

Academy 13266 M-113 Vietnam Version

M-113 Vietnam Version - Image 1
Maßstab: 1:35
Hersteller: Academy
Produktcode: aca13266
Aktuell verfügbar: zurzeit nich verfügbar
Zuletzt verfügbar: 20.9.2020
€33.04 oder 21500 Pkte.

Enthält 23.00% MwSt.

Wenn das Produkt zurzeit nicht verfügbar ist, geben Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse in das Feld unten ein,
Sie werden automatisch benachrichtig, wenn das Produkt wieder verfügbar wird.

Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?

Grundinformationen

HerstellerAcademy
Produktcodeaca13266
Gewicht:0.60 kg
Ean:603550013898
Maßstab1:35
Größe13,9 x 7,7cm
BemalungOlive Drab, Black, White, Olive Drab, Rust, Orange, Sky, Gun Metal, Silver.
Zum Katalog hinzugefügt:30.10.2004
Tags:M113


- dok³adnie odwzorowane przedzia³y za³ogi i silnika
- do wyboru elastyczna g±sienica jednoczê¶ciowa lub z³o¿ona z osobnych czê¶ci
- zawiera 5 figurek za³ogi
- róznorodne rodzaje uzbrojenia i innych akcesoriów

M113 wraz z wersjami rozwojowymi bêd±c produkowanym przez ponad 30 lat, d³u¿ej ni¿ jakikolwiek inny pancerny pojazd wojskowy, wszed³ do s³u¿by w armiach ponad 50 pañstw na ca³ym ¶wiecie. Firma FMC i wykonawcy na licencji wyprodukowali ³±cznie ponad 40000 M113 w ró¿nych wariantach.
M113 dowiód³ swej przydatno¶ci i uniwersalno¶ci na polach bitewnych Wietnamu. Móg³ zarówno transportowaæ 10-osobowe oddzia³y piechoty, jak i dziêki przenoszonemu uzbrojeniu byæ brany pod uwage jako broñ wykorzystywana w prowadzeniu natarcia.
Co wiêcej potrafi³ niczym amfibia przeprawiaæ siê przez rzeki, a nawet jeziora, co by³o szczególnie cenne w podmok³ych, poprzecinanych licznymi zaporami wodnymi d¿unglach Wietnamu.
Po wielkim sukcesie jaki odnios³a ta konstrukcja podczas wyj±tkowo ciê¿kiego testu bojowego w Wietnamie, zaczêto wprowadzaæ liczne modyfikacje i usprawnienia, zwiêkszaj±c si³ê ognia czy udoskonalaj±c pancerz, lub te¿ jeszcze dalej id±ce, przystosowuj±ce M113 do wykonywania zupe³nie nowych zadañ.

Problem melden
Bewertungen unserer Kunden
Bewerten Sie das Produkt: M-113 Vietnam Version
Zum Katalog hinzugefügt: 30.10.2004
Aktuell verfügbar: zurzeit nich verfügbar
  • das Produkt ist verfügbar
  • das Produkt ist nicht verfügbar
  • das Produkt ist nach individueller Bestellung verfügbar
  • Warenlieferung
  • nicht verfügbar
  • 1 Stück
  • 2 Stück
  • 3-5 Stück
  • 6-10 Stück
  • oben 10 Stück
Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?
Optionales Zubehör

Maßstab: 1:35
Hersteller: Montex
Produktcode: MT-K35013
Verfügbarkeit: verfügbar!

€9.42 oder 6100 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Eduard
Produktcode: edu35436
Verfügbarkeit: verfügbar!

€8.99 oder 5600 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Eduard
Produktcode: edu35438
Verfügbarkeit: verfügbar!

€10.37 oder 6400 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Eduard
Produktcode: eduXT073
Verfügbarkeit: verfügbar!

€3.01 oder 1900 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Eduard
Produktcode: eduBIG3517
Verfügbarkeit: verfügbar!

€20.30 oder 12600 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Eduard
Produktcode: edu35202
Verfügbarkeit: verfügbar!

€8.99 oder 5600 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Eduard
Produktcode: edu35437
Verfügbarkeit: verfügbar!

€8.99 oder 5600 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Montex
Produktcode: MT-SM35007
Verfügbarkeit: verfügbar!

€3.73 oder 2400 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Eduard
Produktcode: edu36228
Verfügbarkeit: verfügbar!

€22.81 oder 14200 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Eduard
Produktcode: eduXT186
Verfügbarkeit: verfügbar!

€10.37 oder 6400 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Pavla Models
Produktcode: PVM35002
Verfügbarkeit: verfügbar!

€2.33 oder 1500 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Eduard
Produktcode: edu35658
Verfügbarkeit: verfügbar!

€4.39 oder 2700 Pkte.

ähnliche Produkte
-5%

Maßstab: 1:35
Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam35135
Verfügbarkeit: verfügbar!

€22.47 €21.35
oder 13900 Pkte.

-6%

Maßstab: 1:35
Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam35265
Verfügbarkeit: verfügbar!

€35.53 €33.56
oder 22000 Pkte.

-5%

Maßstab: 1:35
Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam35040
Verfügbarkeit: verfügbar!

€23.86 €22.64
oder 14800 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: AFV Club
Produktcode: afv35323
Verfügbarkeit: verfügbar!

€112.83 oder 73500 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: AFV Club
Produktcode: afv35311
Verfügbarkeit: verfügbar!

€57.48 oder 37400 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: AFV Club
Produktcode: afv35113
Verfügbarkeit: verfügbar!

€60.71 oder 39500 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Trumpeter
Produktcode: tru07239
Verfügbarkeit: verfügbar!

€12.73 oder 8300 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Trumpeter
Produktcode: tru07240
Verfügbarkeit: verfügbar!

€12.73 oder 8300 Pkte.

Maßstab: 1:25
Hersteller: Orlik
Produktcode: orl132
Verfügbarkeit: verfügbar!

€16.46 oder 10700 Pkte.