A-Model

A-Model 07222 Messeschmitt FiSK-199 WWII German figther

Messeschmitt FiSK-199 WWII German figther - Image 1
Maßstab: 1:72
Hersteller: A-Model
Produktcode: AMO-07222
Aktuell verfügbar: zurzeit nich verfügbar
Zuletzt verfügbar: 29.11.2020
€10.24 oder 7200 Pkte.

Enthält 23.00% MwSt.

Wenn das Produkt zurzeit nicht verfügbar ist, geben Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse in das Feld unten ein,
Sie werden automatisch benachrichtig, wenn das Produkt wieder verfügbar wird.

Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?

Grundinformationen

HerstellerA-Model
ProduktcodeAMO-07222
Gewicht:0.08 kg
Maßstab1:72
Zum Katalog hinzugefügt:30.10.2009
Tags:Messerschmitt-Bf-109-FiSk-199

FISK 199 by³ niemieckim, prototypowym, samolotem my¶liwsko-szturmowy z okresu II wojny ¶wiatowej.  Napêd zapewnia³ pojedynczy silnik Daimler-Benz DB-605A o mocy 1455 KM. Uzbrojenie pok³adowe sk³ada³o siê z dwóch karabinów maszynowych MG131 kal. 13 mm oraz – najpewniej – pojedynczego dzia³ka MG151 kal. 20 mm.

FISK 199 by³ w swej istocie modernizacj± samolot Messerschmitt Me-109 G2, która zosta³a opracowana przez zak³ady Fieseler, a wdro¿ona przez firmê Skoda z siedzib± w Pradze. Modernizacja zosta³a wykonana w 1942 roku i polega³a na dostosowaniu standardowego my¶liwca do przenoszenia ciê¿kiej bomby lotniczej o wagomiarze 500 kilogramów. Zmiana polega³a na zamontowaniu pojedynczej goleni z ko³em w ¶rodkowej czê¶ci kad³uba, tu¿ za kabin± pilota, która nie by³a chowana w locie, ale po starcie by³a odrzucana na ma³ym spadochronie. Wg. za³o¿eñ konstruktorów mia³o mieæ to miejsce jeszcze nad lotniskiem, tak aby goleñ mo¿na by³o wykorzystaæ ponownie. Rozwi±zanie przetestowano prawdopodobnie jedynie na dwóch egzemplarzach Me-109 G2, ale nie wesz³o ono do masowego u¿ycia.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Problem melden
Bewertungen unserer Kunden
Bewerten Sie das Produkt: Messeschmitt FiSK-199 WWII German figther
Zum Katalog hinzugefügt: 30.10.2009
Aktuell verfügbar: zurzeit nich verfügbar
  • das Produkt ist verfügbar
  • das Produkt ist nicht verfügbar
  • das Produkt ist nach individueller Bestellung verfügbar
  • Warenlieferung
  • nicht verfügbar
  • 1 Stück
  • 2 Stück
  • 3-5 Stück
  • 6-10 Stück
  • oben 10 Stück
Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?
Optionales Zubehör

Maßstab: 1:72
Hersteller: Zvezda
Produktcode: zve6188
Verfügbarkeit: verfügbar!

€4.04 oder 2900 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Tally HO!
Produktcode: TLHS72-009
Verfügbarkeit: verfügbar!

€3.84 oder 2700 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: CMK
Produktcode: CMF72078
Verfügbarkeit: verfügbar!

€9.77 oder 6900 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Eduard
Produktcode: edu73008
Verfügbarkeit: verfügbar!

€5.67 oder 3800 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Eduard
Produktcode: edu73002
Verfügbarkeit: verfügbar!

€7.65 oder 5100 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Eduard
Produktcode: eduSS603
Verfügbarkeit: verfügbar!

€4.19 oder 2800 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Eduard
Produktcode: edu72307
Verfügbarkeit: Dieses Produkt kann von uns in ca. 2-6 Wochen beschaffen werden

€5.67 oder 3800 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Armycast
Produktcode: RMC-ACM73032
Verfügbarkeit: verfügbar!

€6.81 oder 4800 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Armycast
Produktcode: RMC-ACM73039
Verfügbarkeit: verfügbar!

€12.37 oder 8700 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Maestro Models
Produktcode: MAE-P7223
Verfügbarkeit: verfügbar!

€8.77 oder 6200 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Tally HO!
Produktcode: TLHE72-005
Verfügbarkeit: verfügbar!

€4.56 oder 3200 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Italeri
Produktcode: ita26101
Verfügbarkeit: verfügbar!

€19.47 oder 13700 Pkte.

ähnliche Produkte

Maßstab: 1:72
Hersteller: Kora Models
Produktcode: KOR-KPK7218
Verfügbarkeit: auf Bestellung

€23.83 oder 16800 Pkte.