A&A Models

A&A Models 7204 Mirage IV A

Mirage IV A - Image 1
Maßstab: 1:72
Hersteller: A&A Models
Produktcode: AAM7204
Aktuell verfügbar: zurzeit nich verfügbar
Zuletzt verfügbar: 13.1.2021
€35.19 oder 22900 Pkte.

Enthält 23.00% MwSt.

Wenn das Produkt zurzeit nicht verfügbar ist, geben Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse in das Feld unten ein,
Sie werden automatisch benachrichtig, wenn das Produkt wieder verfügbar wird.

Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?

Grundinformationen

HerstellerA&A Models
ProduktcodeAAM7204
Gewicht:0.35 kg
Maßstab1:72
Zum Katalog hinzugefügt:19.3.2019
Tags:Dassault-Mirage-IV
Dassault Mirage IV to francuski, dwusilnikowy bombowiec naddŸwiêkowy oraz samolot rozpoznawczy w uk³adzie dolnop³ata ze skrzyd³ami typu delta, bez usterzenia poziomego. W 1956 roku Francja zaczê³a tworzyæ swój w³asny potencja³ nuklearny. Dlatego te¿ szczególny priorytet nadano zadaniu stworzenia noœnika takiej broni. Prototyp Dessault Mirage IVA oblatano 17 czerwca 1959 roku z dwoma silnikami turboodrzutowymi SNECMA Atar 09 o ci¹gu 6000kg ka¿dy. Samolot osi¹ga³ prêdkoœæ 1.9Ma. Po pozytywnych wynikach testów si³y powietrzne Francji zamówi³y 50 maszyn. Maszyna wesz³a do s³u¿by w 1964 roku w wersji Mirage IVA, jako pierwszy bombowiec strategiczny Francji po II wojnie œwiatowej. W 1985 czêœæ z nich zmodernizowano do wariantu Mirage IVP, zdolnego przenosiæ pocisk powietrze-ziemia ASMP zdolnego przenosiæ g³owicê atomow¹. Dane techniczne (wersja Mirage IVA): d³ugoœæ: 23,49m, rozpiêtoœæ skrzyde³: 11,85m, wysokoœæ: 5,4m, prêdkoœæ maksymalna: 2,2Ma, prêdkoœæ wznoszenia: 43m/s, zasiêg maksymalny: 4000km, pu³ap maksymalny 20000m, uzbrojenie: sta³e- brak, podwieszane-1 bomba atomowa AN-11 lub AN21 albo 16 konwencjonalnych bomb o wadze po 454kg.

Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Problem melden
Bewertungen unserer Kunden
Bewerten Sie das Produkt: Mirage IV A
Zum Katalog hinzugefügt: 19.3.2019
Aktuell verfügbar: zurzeit nich verfügbar
  • das Produkt ist verfügbar
  • das Produkt ist nicht verfügbar
  • das Produkt ist nach individueller Bestellung verfügbar
  • Warenlieferung
  • nicht verfügbar
  • 1 Stück
  • 2 Stück
  • 3-5 Stück
  • 6-10 Stück
  • oben 10 Stück
Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?
Optionales Zubehör

Maßstab: 1:72
Hersteller: Pavla Models
Produktcode: PVS72048
Verfügbarkeit: auf Bestellung

€2.95 oder 1900 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Master
Produktcode: MAS-AM-72-082
Verfügbarkeit: verfügbar!

€4.43 oder 2900 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: KV Models
Produktcode: KVM-72937-1
Verfügbarkeit: verfügbar!

€3.73 oder 2400 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: RES/KIT
Produktcode: RSK-72-0150
Verfügbarkeit: verfügbar!

€15.06 oder 9800 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Pavla Models
Produktcode: PVC72059
Verfügbarkeit: auf Bestellung

€18.74 oder 12200 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Tally HO!
Produktcode: TLHS72-009
Verfügbarkeit: verfügbar!

€4.02 oder 2600 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Eduard
Produktcode: edu73008
Verfügbarkeit: verfügbar!

€5.94 oder 3700 Pkte.

Hersteller: Aber
Produktcode: abeR-01
Verfügbarkeit: Dieses Produkt kann von uns in ca. 2-6 Wochen beschaffen werden

€4.53 oder 3000 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Pavla Models
Produktcode: PVU72085
Verfügbarkeit: verfügbar!

€11.17 oder 7300 Pkte.