Stalingrad

NEW! Stalingrad 3231 Panzergrenadier, 1944-45

Panzergrenadier, 1944-45 - Image 1
Maßstab: 1:35
Hersteller: Stalingrad
Produktcode: STL-3231
Aktuell verfügbar: zurzeit nich verfügbar
Zuletzt verfügbar: 15.1.2022
€18.08 oder 12900 Pkte.

Enthält 19% MwSt.
beim Versand ins Land: GERMANY
Um das Land zu ändern, klicken Sie hier

Wenn das Produkt zurzeit nicht verfügbar ist, geben Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse in das Feld unten ein,
Sie werden automatisch benachrichtig, wenn das Produkt wieder verfügbar wird.

Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?

Grundinformationen

HerstellerStalingrad
ProduktcodeSTL-3231
Gewicht:0.02 kg
Maßstab1:35
Zum Katalog hinzugefügt:25.11.2021
Tags:German-World-War-II-Panzergrenadier

Panzergrenadier, to niemieckie okre¶lenie na formacjê grenadierów pancernych, czyli oddzia³y piechoty szkolone do walki w ¶cis³ym wspó³dzia³ania z w³asnymi czo³gami. Okre¶lenie to zaczêto oficjalnie stosowaæ od 1942 roku, kiedy to dywizje piechoty zosta³y przemianowane na dywizje grenadierów, a dywizje piechoty zmotoryzowanej na w³a¶nie dywizje grenadierów pancernych. Warto dodaæ, ¿e w latach 1937-1942 na okre¶lenie pu³ków piechoty s³u¿±cych w jednostkach pancernych stosowno okre¶lenie Schützen Regiment. Teoretycznie podstawowym wyposa¿eniem dywizji grenadierów pancernych mia³ byæ opancerzone transportery pó³g±sienicowe, zw³aszcza Sd.Kfz.251, ale ze wzglêdu na niewystarczaj±c± produkcjê bardzo czêsto piechota ta by³a transportowana ciê¿arówkami. Standardowo dywizja grenadierów pancernych sk³ada³a siê z trzech pu³ków piechoty, po dwa bataliony w ka¿dym pu³ku oraz liczne jednostki wsparcia w  tym miêdzy innymi jednostki przeciwpancerne, przeciwlotnicze, saperskie czy ³±czno¶ci. Czêsto wykorzystywano w tych formacjach dzia³a samobie¿ne, taki jak np. StuG III. Warto dodaæ, ¿e dywizje grenadierów pancernych by³y formowane nie tylko w Wehrmachcie, ale te¿ w Waffen SS – za przyk³ad niech pos³u¿y Dywizja Totenkopf czy Dywizja Hohenstaufen.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Problem melden
Bewertungen unserer Kunden
Bewerten Sie das Produkt: Panzergrenadier, 1944-45
Zum Katalog hinzugefügt: 25.11.2021
Aktuell verfügbar: zurzeit nich verfügbar
  • das Produkt ist verfügbar
  • das Produkt ist nicht verfügbar
  • das Produkt ist nach individueller Bestellung verfügbar
  • Warenlieferung
  • nicht verfügbar
  • 1 Stück
  • 2 Stück
  • 3-5 Stück
  • 6-10 Stück
  • oben 10 Stück
Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?
Optionales Zubehör

Maßstab: 1:35
Hersteller: Mantis Miniatures
Produktcode: MAN-MAC21
Verfügbarkeit: verfügbar!

€16.68 oder 11900 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Plus Model
Produktcode: PLM265
Verfügbarkeit: verfügbar!

€59.29 oder 42200 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Alpine Miniatures
Produktcode: ALP-H017
Verfügbarkeit: verfügbar!

€10.82 oder 7700 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Alpine Miniatures
Produktcode: ALP-H018
Verfügbarkeit: verfügbar!

€12.13 oder 8600 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Legend
Produktcode: LEG-LF0112
Verfügbarkeit: verfügbar!

€10.38 oder 7400 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Alpine Miniatures
Produktcode: ALP-H009
Verfügbarkeit: verfügbar!

€10.82 oder 7700 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: CMK
Produktcode: CMF35336
Verfügbarkeit: verfügbar!

€6.57 oder 4700 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Legend
Produktcode: LEG-LF0041
Verfügbarkeit: verfügbar!

€7.45 oder 5300 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Rado Miniatures
Produktcode: RDM35PE01
Verfügbarkeit: auf Bestellung

€10.38 oder 7400 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Plus Model
Produktcode: PLMEL010
Verfügbarkeit: auf Bestellung

€4.70 oder 3300 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Weikert Decals
Produktcode: WEI-DEC227
Verfügbarkeit: verfügbar!

€5.16 oder 3700 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Rado Miniatures
Produktcode: RDM35H04
Verfügbarkeit: verfügbar!

€10.38 oder 7400 Pkte.

ähnliche Produkte

Maßstab: 1:35
Hersteller: Stalingrad
Produktcode: STL-3159
Verfügbarkeit: verfügbar!

€18.08 oder 12900 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Stalingrad
Produktcode: STL-3226
Verfügbarkeit: verfügbar!

€18.08 oder 12900 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Stalingrad
Produktcode: STL-3224
Verfügbarkeit: verfügbar!

€20.10 oder 14300 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Stalingrad
Produktcode: STL-3223
Verfügbarkeit: verfügbar!

€20.10 oder 14300 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Stalingrad
Produktcode: STL-3220
Verfügbarkeit: verfügbar!

€241.09 oder 171500 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Stalingrad
Produktcode: STL-3121
Verfügbarkeit: verfügbar!

€19.88 oder 14100 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Stalingrad
Produktcode: STL-3120
Verfügbarkeit: verfügbar!

€99.39 oder 70700 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Stalingrad
Produktcode: STL-3225
Verfügbarkeit: verfügbar!

€18.08 oder 12900 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Stalingrad
Produktcode: STL-3122
Verfügbarkeit: verfügbar!

€52.15 oder 37100 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Stalingrad
Produktcode: STL-3190
Verfügbarkeit: verfügbar!

€110.46 oder 78600 Pkte.

-5%

Maßstab: 1:35
Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam35061
Verfügbarkeit: verfügbar!

€6.04 €5.73
oder 4100 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Evolution Miniatures
Produktcode: EVO35053
Verfügbarkeit: verfügbar!

€36.90 oder 26200 Pkte.