Dragon

Dragon 6258 Panzerjäger I, 4.7cm PaK(t) Early Production ~ Smart Kit

Panzerjäger I, 4.7cm PaK(t) Early Production ~ Smart Kit - Image 1
Maßstab: 1:35
Hersteller: Dragon
Produktcode: dra6258
Aktuell verfügbar: zurzeit nich verfügbar
Zuletzt verfügbar: 16.1.2022
€53.87 -5% €51.17 oder 38300 Pkte.

Enthält 19% MwSt.
beim Versand ins Land: GERMANY
Um das Land zu ändern, klicken Sie hier

Wenn das Produkt zurzeit nicht verfügbar ist, geben Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse in das Feld unten ein,
Sie werden automatisch benachrichtig, wenn das Produkt wieder verfügbar wird.

Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?

Grundinformationen

HerstellerDragon
Produktcodedra6258
Gewicht:0.49 kg
Ean:089195862587
Maßstab1:35
Zum Katalog hinzugefügt:10.3.2011
Tags:Panzerjager-I

Panzerjager I by³ niemieckim niszczycielem czo³gów z okresu II wojny ¶wiatowej. Pierwsze prototypy pojazdu powsta³y w na prze³omie lat 1939 i 1940, a produkcja seryjna trwa³a w okresie 1940-1941, koñcz±c siê wytworzeniem ok. 200 wozów. Panzerjager I by³ napêdzany pojedynczym silnikiem Maybach NL 38TR  o mocy 100 KM. Jego uzbrojenie stanowi³a 1 armata PaK 36 (t) kal. 47 mm.

Panzerjager I powsta³ w wyniku poszukiwania przez Wehrmacht zastosowania do wycofywanych ze s³u¿by po kampanii wrze¶niowej w 1939 roku czo³gów PzKpfw I. Po dostosowaniu ich kad³uba do monta¿u czechos³owackiej armaty produkcji Skody kal. 47 mm, okaza³o siê, ¿e mo¿na je wykorzystaæ jako ca³kiem udane niszczyciele czo³gów. Tak powsta³ w³a¶nie Panzerjager I. Jego produkcja seryna odbywa³a siê w zak³adach Alkett oraz Daimler-Benz. Do jego sporych plusów nale¿a³ niski koszt produkcji, niez³e parametry balistyczne armaty oraz dobra manewrowo¶æ. Najwiêkszym minusem okaza³ siê bardzo s³aby pancerz. Panzerjager I zosta³ wykorzystany bojowo po raz pierwszy w kampanii francuskiej w 1940 roku. W latach 1941-1942 s³u¿y³ tak¿e w Afryce Pó³nocnej. Jednostki wyposa¿one w Panzerjager I wziê³y te¿ udzia³ w pocz±tkowej fazie wojny ze Zwi±zkiem Radzickim, czyli w operacjach Barbarossa i Tajfun. Po 1942 roku pojazd by³ wycofywany ze s³u¿by.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Problem melden
Bewertungen unserer Kunden
Bewerten Sie das Produkt: Panzerjäger I, 4.7cm PaK(t) Early Production ~ Smart Kit
Zum Katalog hinzugefügt: 10.3.2011
Aktuell verfügbar: zurzeit nich verfügbar
  • das Produkt ist verfügbar
  • das Produkt ist nicht verfügbar
  • das Produkt ist nach individueller Bestellung verfügbar
  • Warenlieferung
  • nicht verfügbar
  • 1 Stück
  • 2 Stück
  • 3-5 Stück
  • 6-10 Stück
  • oben 10 Stück
Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?
Optionales Zubehör

Maßstab: 1:35
Hersteller: Aber
Produktcode: abe35069
Verfügbarkeit: verfügbar!

€15.42 oder 11000 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Aber
Produktcode: abe35068
Verfügbarkeit: verfügbar!

€19.58 oder 13900 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Aber
Produktcode: abe35071
Verfügbarkeit: verfügbar!

€19.58 oder 13900 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Aber
Produktcode: abe35070
Verfügbarkeit: verfügbar!

€15.42 oder 11000 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: VoyagerModel.Co.Ltd
Produktcode: VOY-PE35319
Verfügbarkeit: auf Bestellung

€29.52 oder 21000 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: VoyagerModel.Co.Ltd
Produktcode: VOY-PE35320
Verfügbarkeit: auf Bestellung

€22.26 oder 15800 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: VoyagerModel.Co.Ltd
Produktcode: VOY-PE35440
Verfügbarkeit: auf Bestellung

€29.52 oder 21000 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: PanzerArt
Produktcode: PNZRE35-215
Verfügbarkeit: verfügbar!

€5.88 oder 4200 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: PanzerArt
Produktcode: PNZRE35-248
Verfügbarkeit: verfügbar!

€6.05 oder 4300 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Star-Decals
Produktcode: SRD-35-937
Verfügbarkeit: verfügbar!

€9.15 oder 6500 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Star-Decals
Produktcode: SRD-35-928
Verfügbarkeit: verfügbar!

€11.76 oder 8400 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: VoyagerModel.Co.Ltd
Produktcode: VOY-FE35010
Verfügbarkeit: auf Bestellung

€4.92 oder 3500 Pkte.

ähnliche Produkte

Maßstab: 1:35
Hersteller: Trumpeter
Produktcode: tru00369
Verfügbarkeit: verfügbar!

€42.80 oder 30400 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Trumpeter
Produktcode: tru00368
Verfügbarkeit: verfügbar!

€45.02 oder 32000 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Italeri
Produktcode: ita6577
Verfügbarkeit: verfügbar!

€26.07 oder 18500 Pkte.