Academy

Academy 13234 Panzerkampfwagen IV H/J

Panzerkampfwagen IV H/J - Image 1
Maßstab: 1:35
Hersteller: Academy
Produktcode: aca13234
Aktuell verfügbar: zurzeit nich verfügbar
Zuletzt verfügbar: 29.3.2021
€19.49 oder 13800 Pkte.

Enthält 23.00% MwSt.

Wenn das Produkt zurzeit nicht verfügbar ist, geben Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse in das Feld unten ein,
Sie werden automatisch benachrichtig, wenn das Produkt wieder verfügbar wird.

Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?

Grundinformationen

HerstellerAcademy
Produktcodeaca13234
Gewicht:0.45 kg
Ean:603550013287
Maßstab1:35
Zum Katalog hinzugefügt:30.10.2004
Tags:PzKpfw-IV

PzKpfw IV (Panzerkampfwagen IV) by³ niemieckim czo³giem ¶rednim z okresu II wojny ¶wiatowej. Pierwsze prototypy pojazdu powsta³y w 1936 roku, a produkcja seryjna trwa³a w okresie 1938-1945, koñcz±c siê wytworzeniem ok. 8600 wozów. Czo³g w wersji D by³ napêdzany pojedynczym silnikiem Maybach HL 120 TRM  o mocy 300 KM. Jego uzbrojenie stanowi³a 1 armata KwK 37 L/24  kal. 75 mm oraz 2 karabiny maszynowe MG 34 kal. 7,92 mm.

PzKpfw IV powsta³ w wyniku konkursu og³oszonego pod koniec 1934 roku przez niemiecki Departament Uzbrojenia na czo³g ¶redni o masie do 18 ton uzbrojonego w armatê kal. 75 mm. W rzeczonym konkursie wygra³a firma Krupp, której pojazd skierowano do produkcji seryjnej – jak siê mia³o okazaæ by³ to pojazd, który mo¿na ¶mia³o nazwaæ „koniem roboczym” niemieckich wojsk pancernych w okresie II wojny ¶wiatowej oraz jednym z najintensywniej rozwijanych i modernizowanych czo³gów Wehrmachtu. W toku produkcji powsta³y liczne warianty PzKpfw IV. Chronologicznie pierwsz± by³a wersja A, która by³a uzbrojona w krótkolufow± armatê kal. 75 mm oraz posiada³a silnik o mocy jedynie 230 KM. Szybko jednak pojawi³y siê wersje B i C w których dokonano kilku istotnych zmian: przede wszystkim zastosowano mocniejsze silniki (o mocy 265 KM w wersji B i Maybach HL 120 TRM o mocy 300 KM w wersji C – który by³ montowany w PzKpfw IV a¿ do 1945 roku), poprawiono te¿ opancerzenie ca³ego wozu. Prawdziw± rewolucj± okaza³y siê wersje F1 i F2, w których zwiêkszono pancerz czo³owy do 60 mm, a uzbrojenie g³ówne zmieniono na ¶wietn±, d³ugolufow± armatê KwK 40 L/43 kal. 75 mm, która pozwala³a im w 1942 i 1943 roku zwalczaæ ka¿dy czo³g aliancki czy sowiecki. Najliczniej produkowanymi wersjami PzKpfw IV okaza³y siê wersje G, H i J, które by³y bardzo podobne do wersji F1 oraz F2. Uzbrojenie g³ówne nie uleg³o zasadniczym zmianom (nadal by³a to armata KwK 40), podobnie jak silnik i podwozie. Nieznacznie natomiast wzmocniono opancerzenie, a od pocz±tku 1943 roku montowano na nich ekrany pancerne (Schurzen). Na podwoziu czo³gu PzKpfw IV powsta³y liczne inne pojazdy, jak na przyk³ad dzia³o szturmowe StuG IV, niszczyciel czo³gów Nashorn czy samobie¿ne dzia³ko przeciwlotnicze Wirbelwind. Czo³gi PzKpfw IV by³y u¿ywane na niemal wszystkich frontach II wojny ¶wiatowej – od kampanii wrze¶niowej w 1939 roku, przez kampaniê we Francji w 1940, operacje Barbarossa i Tajfun w 1941 roku, bitwê na £uku Kurskim w 1943 r., po ostatnie operacje armii niemieckiej przeciwko ZSRR i aliantom zachodnim w okresie 1944-1945.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Problem melden
Bewertungen unserer Kunden
Bewerten Sie das Produkt: Panzerkampfwagen IV H/J
Zum Katalog hinzugefügt: 30.10.2004
Aktuell verfügbar: zurzeit nich verfügbar
  • das Produkt ist verfügbar
  • das Produkt ist nicht verfügbar
  • das Produkt ist nach individueller Bestellung verfügbar
  • Warenlieferung
  • nicht verfügbar
  • 1 Stück
  • 2 Stück
  • 3-5 Stück
  • 6-10 Stück
  • oben 10 Stück
Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?
Optionales Zubehör

Maßstab: 1:35
Hersteller: Eduard
Produktcode: edu36382
Verfügbarkeit: verfügbar!

€19.55 oder 13100 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Eduard
Produktcode: eduBIG3591
Verfügbarkeit: verfügbar!

€72.14 oder 48500 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Eduard
Produktcode: edu36383
Verfügbarkeit: verfügbar!

€39.58 oder 26600 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Valkyrie Miniatures
Produktcode: VLK-W35003
Verfügbarkeit: verfügbar!

€14.23 oder 10000 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Star-Decals
Produktcode: SRD-35-C1262
Verfügbarkeit: verfügbar!

€10.68 oder 7500 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: DEF Model
Produktcode: DEF-DO35030
Verfügbarkeit: verfügbar!

€15.32 oder 10800 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Aber
Produktcode: abe35A006
Verfügbarkeit: verfügbar!

€8.70 oder 6100 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Aber
Produktcode: abe35A007
Verfügbarkeit: verfügbar!

€16.22 oder 11400 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Aber
Produktcode: abe35A053
Verfügbarkeit: verfügbar!

€9.27 oder 6500 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Aber
Produktcode: abe35A105
Verfügbarkeit: verfügbar!

€11.43 oder 8100 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Aber
Produktcode: abe35A009
Verfügbarkeit: verfügbar!

€13.86 oder 9800 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Aber
Produktcode: abe35A066
Verfügbarkeit: verfügbar!

€21.15 oder 14900 Pkte.

ähnliche Produkte

Maßstab: 1:35
Hersteller: Academy
Produktcode: aca13516
Verfügbarkeit: verfügbar!

€42.41 oder 29900 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Betexa
Produktcode: BET271
Verfügbarkeit: verfügbar!

€2.23 oder 1600 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: MiniArt
Produktcode: mna35333
Verfügbarkeit: verfügbar!

€64.24 oder 45300 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Italeri
Produktcode: ita6578
Verfügbarkeit: verfügbar!

€33.98 oder 24000 Pkte.

-8%

Maßstab: 1:35
Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam35096
Verfügbarkeit: verfügbar!

€20.75 €19.08
oder 13900 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Zvezda
Produktcode: zve3620
Verfügbarkeit: verfügbar!

€31.50 oder 22200 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Border Model
Produktcode: BOR-BT005
Verfügbarkeit: verfügbar!

€50.85 oder 35900 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: MiniArt
Produktcode: mna35298
Verfügbarkeit: verfügbar!

€64.74 oder 45700 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: MiniArt
Produktcode: mna35328
Verfügbarkeit: verfügbar!

€46.38 oder 32700 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: MiniArt
Produktcode: mna35330
Verfügbarkeit: verfügbar!

€65.98 oder 46500 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: MiniArt
Produktcode: mna35302
Verfügbarkeit: verfügbar!

€48.37 oder 34100 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Star-Decals
Produktcode: SRD-35-C1208
Verfügbarkeit: verfügbar!

€6.52 oder 4600 Pkte.