Hobby Zone GDL01 Przyrz±d do giêcia wyginania listewek

Przyrz±d do giêcia wyginania listewek - Image 1
Hersteller: Hobby Zone
Produktcode: HBZ-GDL01
Aktuell verfügbar: zurzeit nich verfügbar
Zuletzt verfügbar: 4.9.2018
€26.54 oder 17300 Pkte.

Enthält 23.00% MwSt.

Wenn das Produkt zurzeit nicht verfügbar ist, geben Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse in das Feld unten ein,
Sie werden automatisch benachrichtig, wenn das Produkt wieder verfügbar wird.

Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?

Grundinformationen

HerstellerHobby Zone
ProduktcodeHBZ-GDL01
Gewicht:0.66 kg
Zum Katalog hinzugefügt:14.5.2015
Tags:Wood-bender

Elektryczny przyrz±d do giêcia i wyginania listewek, niezbêdny podczas budowy drewnianych modeli szkutniczych .

Znajdzie równie¿ zastosowanie przy budowie  samolotów, dioram itp. gdzie wykorzystujê siê listewki drewniane lub drewnopochodne.

Zasada dzia³ania jest bardzo prosta, wystarczy namoczyæ listewkê w ciep³ej wodzie po czym u³o¿yæ j± na drewnianym klocku do profilowania listewek i przy pomocy rozgrzanego grotu uformowaæ po¿±dany kszta³t. Rozgrzany grot odparowywujê wodê, dziêki czemu dany element jest gotowy do u¿ycia w u profilowanym  przez nas kszta³cie.  

Klocek do profilowania listewek posiada dwa dodatkowe pó³koliste otwory aby mo¿na by³o w razie potrzeby formowaæ listewki do kszta³tu litery "U" Je¶li chcemy wygi±æ grube listewki nale¿y robiæ to stopniowo aby nie z³amaæ listwy, w tym celu podginamy delikatnie namoczon± listewkê i formujemy grotem, potem znowu moczymy w wodzie i profilujemy do po¿±danego kszta³tu.

Napiêcie 220-240 V

Ca³y zestaw zapakowany jest w praktycznym drewnianym pude³ku którego górna klapa s³u¿y jako uchwyt na grot.

Problem melden
Bewertungen unserer Kunden
Bewerten Sie das Produkt: Przyrz±d do giêcia wyginania listewek
Zum Katalog hinzugefügt: 14.5.2015
Aktuell verfügbar: zurzeit nich verfügbar
  • das Produkt ist verfügbar
  • das Produkt ist nicht verfügbar
  • das Produkt ist nach individueller Bestellung verfügbar
  • Warenlieferung
  • nicht verfügbar
  • 1 Stück
  • 2 Stück
  • 3-5 Stück
  • 6-10 Stück
  • oben 10 Stück
Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?