Blue Rider Publishing

Blue Rider Publishing BR524 Russian Civil War: Part 2

Russian Civil War: Part 2 - Image 1
Maßstab: 1:48
Produktcode: BLU-BR524
Aktuell verfügbar: verfügbar!
Voraussichtliches Versanddatum: Montag, 29.11.2021
Mehr Informationen über Nichtverfügbarkeit und Zustellungsdatum
€6.57 oder 4800 Pkte.

Enthält 23.00% MwSt.

Grundinformationen

HerstellerBlue Rider Publishing
ProduktcodeBLU-BR524
Gewicht:0.02 kg
Maßstab1:48
Zum Katalog hinzugefügt:1.2.2019
Tags:SPAD-S.VII Nieuport-11 Nieuport-16 Nieuport-23 Russian-Insignia

Oznaczenia przynale¿no¶ci pañstwowej (dalej: insygnia) na samolotach rosyjskich si³ powietrznych zaczêto stosowaæ od samego ich powstania, czyli od 1912 roku, kiedy to powsta³a Flota Powietrzna Jego Cesarskiej Wysoko¶ci (ang. Emperor's Military Air Fleet). Na u¿ywanych przez ni± maszynach, na kad³ubach i skrzyd³ach stosowano najczê¶ciej jednolity roundelle (ang. rondel) z³o¿ony z trzech ¶ci¶le do siebie przylegaj±cych okrêgów o barwach bia³ej, niebieskiej i czerwonej, z których okrêgiem o najwiêkszej ¶rednicy by³ czerwony. Warto dodaæ, ¿e najwiêksza powierzchniê w takim roundelle zajmowa³ kolor bia³y. Z kolei jako oznaczenie stateczników pionowych (ang. fin flash) stosowano najczê¶ciej stylizowan± flagê Imperium Rosyjskiego w kolorach takich samych jak roundelle o barwach (patrz±c od góry): bia³ej, czerwonej i niebieskiej. Takie oznaczenia stosowano do 1917 roku i czê¶ciowo w okresie wojny domowej (1917-1922). Swoistym sukcesorem si³ powietrznych imperialnej Rosji by³y sowieckie si³y powietrze (ros. Voyenno-Vozdushnye Sily), które sformowano ju¿ w 1918 roku. W ich przypadku jako insygnia maszyn stosowano czerwon±, piêcioramienn±, gwiazdê, któr± wykorzystywano zarówno do oznaczenia skrzyde³ i kad³ubów maszyn, ale te¿ jako oznaczenie stateczników pionowych (ang. fin flash). W okresie miêdzywojennym oraz w czasie II wojny ¶wiatowej stosowano najczê¶ciej jednolit± czerwon± gwiazdê albo czerwon± gwiazdê w bia³ej albo z³otej obwódce. Po 1945 roku, w³a¶ciwie do chwili obecnej, stosuje siê przede wszystkim wspomnian± gwiazdê w bia³ej obwódce. Warto dodaæ, ¿e od 2010 roku teoretycznie, oficjalnym insygnium statków powietrznych Federacji Rosyjskiej jest czerwona gwiazda z obwódkami bia³± i niebiesk±, a zatem nawi±zuj±c± kolorystkê do rosyjskiej flagi narodowej.

Problem melden
Bewertungen unserer Kunden
Bewerten Sie das Produkt: Russian Civil War: Part 2
Voraussichtliches Datum der Zustellung im Inland: GERMANY
Postleitzahl:
Voreingestellte Adresse ändern

Montag, 29.11.2021

GLS


Voraussichtliche Lieferzeit:
Mittwoch, 1.12.2021
-
Freitag, 3.12.2021

UPS


Voraussichtliche Lieferzeit:
Mittwoch, 1.12.2021
-
Donnerstag, 2.12.2021

DHL


Voraussichtliche Lieferzeit:
Mittwoch, 1.12.2021
-
Donnerstag, 2.12.2021

Poczta Polska - Einschreiben


Voraussichtliche Lieferzeit:
Donnerstag, 2.12.2021
-
Montag, 6.12.2021

Versandkostenliste ansehenWenn ein Produkt auf der Seite als verfügbar gekennzeichnet ist, bedeutet es, dass wir es auf Lager haben?
Meistens ja, doch ob wir die Bestellung noch am selben Tag verschicken können, hängt noch von vielen anderen Faktoren ab, deshalb wichtiger als der Lagerbestand ist die Information über das voraussichtliche Lieferdatum der Bestellung, diese befindet sich in der Tabelle oben, in der nicht nur der Lagerbestand, sondern auch Reservierung der Ware für andere Bestellungen, Lieferpläne, Uhrzeiten der Abholung der Sendungen durch die Versandunternehmen und vieles mehr berücksichtigt wird.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Produkt tatsächlich termingerecht verschickt wird? Sehen Sie mehr Informationen und Statistiken über termingerechte Bearbeitung von Bestellungen.

Zum Katalog hinzugefügt: 1.2.2019
Aktuell verfügbar: verfügbar!
  • das Produkt ist verfügbar
  • das Produkt ist nicht verfügbar
  • das Produkt ist nach individueller Bestellung verfügbar
  • Warenlieferung
  • nicht verfügbar
  • 1 Stück
  • 2 Stück
  • 3-5 Stück
  • 6-10 Stück
  • oben 10 Stück
Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?
ähnliche Produkte

Maßstab: 1:48
Hersteller: Blue Rider Publishing
Produktcode: BLU-BR507
Verfügbarkeit: verfügbar!

€9.86 oder 7100 Pkte.

Maßstab: 1:48
Hersteller: Blue Rider Publishing
Produktcode: BLU-BR515
Verfügbarkeit: verfügbar!

€6.57 oder 4800 Pkte.

Maßstab: 1:48
Hersteller: Owl Models
Produktcode: OWLD48008US
Verfügbarkeit: verfügbar!

€3.06 oder 2200 Pkte.

Maßstab: 1:48
Hersteller: Owl Models
Produktcode: OWLD48010US
Verfügbarkeit: verfügbar!

€3.06 oder 2200 Pkte.

Maßstab: 1:48
Hersteller: Owl Models
Produktcode: OWLD48009US
Verfügbarkeit: verfügbar!

€3.06 oder 2200 Pkte.

Maßstab: 1:48
Hersteller: Owl Models
Produktcode: OWLD48002
Verfügbarkeit: verfügbar!

€7.56 oder 5500 Pkte.

Maßstab: 1:48
Hersteller: FOXBOT
Produktcode: FOX-48-022A
Verfügbarkeit: verfügbar!

€12.83 oder 9300 Pkte.

Maßstab: 1:48
Hersteller: FOXBOT
Produktcode: FOX-48-022
Verfügbarkeit: verfügbar!

€19.75 oder 14300 Pkte.

Maßstab: 1:48
Hersteller: Profimodeller
Produktcode: PFM-48018
Verfügbarkeit: verfügbar!

€4.71 oder 3400 Pkte.

Maßstab: 1:48
Hersteller: HAD Models
Produktcode: HAD48043
Verfügbarkeit: verfügbar!

€10.15 oder 7300 Pkte.

Maßstab: 1:48
Hersteller: Armycast
Produktcode: RMC-ACM49064
Verfügbarkeit: verfügbar!

€12.67 oder 9200 Pkte.

Maßstab: 1:48
Hersteller: Armycast
Produktcode: RMC-ACM49060
Verfügbarkeit: verfügbar!

€9.23 oder 6700 Pkte.