Revell

Revell 04955 SH-60 Navy Helicopter

SH-60 Navy Helicopter - Image 1
Maßstab: 1:100
Hersteller: Revell
Produktcode: rev04955
Aktuell verfügbar: verfügbar!
Voraussichtliches Versanddatum: Mittwoch, 23.6.2021
Mehr Informationen über Nichtverfügbarkeit und Zustellungsdatum
€9.15 oder 6000 Pkte.

Enthält 23.00% MwSt.

Grundinformationen

HerstellerRevell
Produktcoderev04955
Gewicht:0.13 kg
Ean:4009803049557
Maßstab1:100
Zum Katalog hinzugefügt:17.5.2017
Tags:Sikorsky-SH-60-Seahawk

Sikorsky SH-60 Sea Hawk jest morskim ¶mig³owcem wielozadaniowym i zwalczania okrêtów podwodnych (ZOP)  produkcji amerykañskiej o konstrukcji metalowej w uk³adzie klasycznym z wirnikiem no¶nym i ¶mig³em ogonowym na belce. Napêd zapewniaj± dwa silniki General Electric T-700-GE-401-C o mocy 1714 KM ka¿dy. Oblot pierwszego prototypu mia³ miejsce w grudniu 1979 roku, a produkcja seryjna rozpoczêta w 1982 roku, trwa nadal. Szacuje siê, ¿e powsta³o ponad 900 egzemplarzy tego ¶mig³owca do roku 2017.

Sikorsky SH-60 powsta³ w odpowiedzi na zapotrzebowanie zg³aszane przez US Navy na nowy ¶mig³owiec pok³adowy, który mia³by zast±piæ maszyny SH-2 Seasprite. Nowy ¶mig³owiec mia³ przenosiæ elementy i wspó³pracowaæ z systemem LAMPS Mk. II. Maszyna SH-60 B w ok. 80%  jest zbie¿na ze ¶mig³owcem UH-60, jednak ró¿ni siê od niego dostosowaniem do dzia³ania w warunkach morskich, innym podwoziem, mocniejszym kad³ubem, nowymi silnikami, awionik±, dodanymi dwoma pylonami na uzbrojenie zewnêtrzne – de facto mo¿na mówiæ o dwóch ró¿nych ¶mig³owcach maj±cych wiele cech wspólnych. W  toku produkcji seryjnej SH-60 powsta³o wiele wersji rozwojowych tego bardzo solidnego i udanego ¶mig³owca. Wersj± podstawow± jest SH-60B – ¶mig³owiec pok³adowy dedykowany okrêtom US Navy (niszczycielom i kr±¿ownikom), przeznaczony do dzia³añ ZOP oraz niszczenia okrêtów nawodnych. Powsta³a tak¿e wersja SH-60 F (Ocean Hawk) przeznaczona tylko do operowania z lotniskowców przeznaczona tylko do dzia³añ ZOP. Pó¼niej opracowano HH-60H Rescue Hawk do akcji poszukiwawczo-ratownicznych. Maszyny SH-60 zosta³y wyeksportowane do wielu krajów, m.in.: Australii, Brazylii, Danii czy Japonii.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Problem melden
Bewertungen unserer Kunden
Bewerten Sie das Produkt: SH-60 Navy Helicopter
Voraussichtliches Datum der Zustellung im Inland: GERMANY
Postleitzahl:
Voreingestellte Adresse ändern

Mittwoch, 23.6.2021

GLS


Voraussichtliche Lieferzeit:
Montag, 28.6.2021

UPS


Voraussichtliche Lieferzeit:
Montag, 28.6.2021

DHL


Voraussichtliche Lieferzeit:
Montag, 28.6.2021

Versandkostenliste ansehenWenn ein Produkt auf der Seite als verfügbar gekennzeichnet ist, bedeutet es, dass wir es auf Lager haben?
Meistens ja, doch ob wir die Bestellung noch am selben Tag verschicken können, hängt noch von vielen anderen Faktoren ab, deshalb wichtiger als der Lagerbestand ist die Information über das voraussichtliche Lieferdatum der Bestellung, diese befindet sich in der Tabelle oben, in der nicht nur der Lagerbestand, sondern auch Reservierung der Ware für andere Bestellungen, Lieferpläne, Uhrzeiten der Abholung der Sendungen durch die Versandunternehmen und vieles mehr berücksichtigt wird.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Produkt tatsächlich termingerecht verschickt wird? Sehen Sie mehr Informationen und Statistiken über termingerechte Bearbeitung von Bestellungen.

Zum Katalog hinzugefügt: 17.5.2017
Aktuell verfügbar: verfügbar!
  • das Produkt ist verfügbar
  • das Produkt ist nicht verfügbar
  • das Produkt ist nach individueller Bestellung verfügbar
  • Warenlieferung
  • nicht verfügbar
  • 1 Stück
  • 2 Stück
  • 3-5 Stück
  • 6-10 Stück
  • oben 10 Stück
Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?
ähnliche Produkte

Maßstab: 1:350
Hersteller: Trumpeter
Produktcode: tru06252
Verfügbarkeit: verfügbar!

€6.36 oder 4100 Pkte.

Maßstab: 1:700
Hersteller: Trumpeter
Produktcode: tru03434
Verfügbarkeit: verfügbar!

€5.42 oder 3500 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Kittyhawk
Produktcode: KIT50007
Verfügbarkeit: verfügbar!

€136.20 oder 88700 Pkte.

Maßstab: 1:350
Hersteller: Trumpeter
Produktcode: tru06254
Verfügbarkeit: verfügbar!

€6.06 oder 4000 Pkte.

Maßstab: 1:350
Hersteller: Trumpeter
Produktcode: tru06239
Verfügbarkeit: verfügbar!

€6.92 oder 4500 Pkte.

Maßstab: 1:350
Hersteller: Trumpeter
Produktcode: tru06240
Verfügbarkeit: verfügbar!

€6.06 oder 4000 Pkte.

Maßstab: 1:350
Hersteller: Trumpeter
Produktcode: tru06253
Verfügbarkeit: verfügbar!

€8.45 oder 5500 Pkte.