NEW! Ugears 70022 Stra¿ Po¿arna

Stra¿ Po¿arna - Image 1
Hersteller: Ugears
Produktcode: UGE70022
Aktuell verfügbar: verfügbar!
Voraussichtliches Versanddatum: Donnerstag, 24.9.2020
Mehr Informationen über Nichtverfügbarkeit und Zustellungsdatum
€91.60 oder 59700 Pkte.

Enthält 23.00% MwSt.

Grundinformationen

HerstellerUgears
ProduktcodeUGE70022
Gewicht:1.66 kg
Ean:4820184120310
Zum Katalog hinzugefügt:10.7.2020

Samobie¿ny drewniany model Stra¿ po¿arna z kolekcji UGEARS jest modelem ³±cz±cym w sobie in¿yniersk± wiedzê z pasj± modelarsk±. Wóz stra¿acki dzia³a jak prawdziwa ciê¿arówka ratowniczo-stra¿acka ze stop± zwrotn±, ruchom± i wstêpn± drabin±, która zmienia siê na prawdziwy d¼wig z hakiemWóz stra¿acki dzia³a jak prawdziwa ciê¿arówka ratowniczo-stra¿acka ze stop± zwrotn±, ruchom± i wstêpn± drabin±, która zmienia siê na prawdziwy d¼wig z hakiem  

Wóz stra¿acki UGEARS wyposa¿ony jest w chowan± drabinkê przeciwpo¿arow± 3-sekcyjn± na obrotowej platformie. D³ugo¶æ po pe³nym rozszerzeniu wyniesie 70 cm. Naci¶niêcie d¼wigni spowoduje podniesienie siê drabiny. Obróæ platformê w prawo lub w lewo i ustaw w zamierzonej pozycji specjaln± zapadk±. Wszystkie trzy sekcje drabiny wysuwaj± siê przed siebie

Model posiada równie¿ ma³± drabinkê pomocnicz±, umo¿liwiaj±c± stra¿akowi wej¶cie na pojazd. Podobnie jak w prawdziwym wozie stra¿ackim zamontowana jest z ty³u.

Oparty na UGM-11 Truck wóz stra¿acki jest wyposa¿ony w czterocylindrowy silnik z napêdem gumowym, który pozwala mu na jazdê do przodu lub wstecz

Uruchom silnik w trybie "ja³owym" i spójrz na cztery t³oki, które poruszaj± siê realistycznie pod uchyln± mask± silnika

Wykonany z trwa³ych materia³ów drewnianych zestaw zawiera wszystko, czego potrzeba do monta¿u: zestaw wysokiej jako¶ci p³yt ze sklejki z precyzyjnie wyciêtymi czê¶ciami, szczegó³owe instrukcje krok po kroku i kilka czê¶ci zamiennych w ¶rodku. Jest on gotowy do sk³adania bez konieczno¶ci stosowania narzêdzi i kleju

 

Czê¶ci:                 537
Poziom:                Bardzo ciê¿ko
Czas monta¿u:     14-16 godziny
Wymiary modelu: 34.5 x 20 x 12.5 cm
Opakowanie:        37.2 x 17 x 5.7 cm
Waga wysy³ki:       1.086 kgProblem melden
Bewertungen unserer Kunden
Bewerten Sie das Produkt: Stra¿ Po¿arna
Voraussichtliches Datum der Zustellung im Inland: GERMANY
Postleitzahl:
Voreingestellte Adresse ändern

Donnerstag, 24.9.2020

GLS


Voraussichtliche Lieferzeit:
Dienstag, 29.9.2020

UPS


Voraussichtliche Lieferzeit:
Dienstag, 29.9.2020

DHL


Voraussichtliche Lieferzeit:
Dienstag, 29.9.2020

Versandkostenliste ansehenWenn ein Produkt auf der Seite als verfügbar gekennzeichnet ist, bedeutet es, dass wir es auf Lager haben?
Meistens ja, doch ob wir die Bestellung noch am selben Tag verschicken können, hängt noch von vielen anderen Faktoren ab, deshalb wichtiger als der Lagerbestand ist die Information über das voraussichtliche Lieferdatum der Bestellung, diese befindet sich in der Tabelle oben, in der nicht nur der Lagerbestand, sondern auch Reservierung der Ware für andere Bestellungen, Lieferpläne, Uhrzeiten der Abholung der Sendungen durch die Versandunternehmen und vieles mehr berücksichtigt wird.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Produkt tatsächlich termingerecht verschickt wird? Sehen Sie mehr Informationen und Statistiken über termingerechte Bearbeitung von Bestellungen.

Zum Katalog hinzugefügt: 10.7.2020
Aktuell verfügbar: verfügbar!
  • das Produkt ist verfügbar
  • das Produkt ist nicht verfügbar
  • das Produkt ist nach individueller Bestellung verfügbar
  • Warenlieferung
  • nicht verfügbar
  • 1 Stück
  • 2 Stück
  • 3-5 Stück
  • 6-10 Stück
  • oben 10 Stück
Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?