Arma Hobby

NEW! Arma Hobby 70010 TS-11 Iskra bis DF Expert Set

TS-11 Iskra bis DF Expert Set - Image 1
Maßstab: 1:72
Hersteller: Arma Hobby
Produktcode: AMH70010
Aktuell verfügbar: verfügbar!
Voraussichtliches Versanddatum: Montag, 29.11.2021
Mehr Informationen über Nichtverfügbarkeit und Zustellungsdatum
€15.18 oder 11000 Pkte.

Enthält 23.00% MwSt.

Grundinformationen

HerstellerArma Hobby
ProduktcodeAMH70010
Gewicht:0.12 kg
Ean:5902734373328
Maßstab1:72
Zum Katalog hinzugefügt:17.9.2021
Tags:PZL-TS-11-Iskra

PZL TS-11 Iskra jest wspó³czesnym polskim samolotem szkolno-bojowy. Oblot prototypu mia³ miejsce w 1960 roku. Produkcja seryjna trwa³a w latach 1963-1987 koñcz±c siê wytworzeniem 424 egzemplarzy tego samolotu. Napêd (od 1969 roku) zapewnia pojedynczy silnik odrzutowy WSK SO-3. Samolot osi±ga prêdko¶æ maksymaln± rzêdu 720 km/h, a zasiêg maksymalny dochodzi do 1250 kilometrów. Uzbrojenie pok³adowe stanowi pojedyncze dzia³ko NS-23 albo NR-23 kal. 23 mm.

Wraz z szerokim wprowadzaniem do lotnictwa polskiego samolotów odrzutowych pojawi³a siê konieczno¶æ skonstruowania adekwatnego samolotu treningowego. Za jego opracowanie i produkcjê by³y odpowiedzialne zak³ady WSK "PZL Mielec", a jego g³ównym konstruktorem by³ Tadeusz So³tyk. Nowy samolot okaza³ siê udan± konstrukcj± o niez³ych osi±gach, stosunkowo niskiej zawodno¶ci oraz niskich kosztach eksploatacji. W toku produkcji seryjnej powsta³o wiele wariantów tego samolotu. Pierwsz± produkowan± seryjnie by³a wersja Iskra bis-A, napêdzana jeszcze silnikiem SO-1. Krótko pó¼niej pojawi³a siê wersja Iskra bis-B bêd±ca ju¿ modelem szkolno-bojowym z mo¿liwo¶ci± zabierania uzbrojenia podwieszanego. Do s³u¿by wesz³a równie¿ wersja Iskra R, czyli wersja rozpoznania morskiego czy te¿ Iskra bis D – wersja szkolno-bojowa. Powsta³a te¿ wersja cywilna pozbawiona uzbrojenia o nazwie Iskra Jet. Wojskowymi u¿ytkownikami samolotów TS-11 Iskra by³a Polska oraz Indie. W wersji cywilnej samoloty trafi³y m.in.: do USA czy Wielkiej Brytanii.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Problem melden
Bewertungen unserer Kunden
Bewerten Sie das Produkt: TS-11 Iskra bis DF Expert Set
Voraussichtliches Datum der Zustellung im Inland: GERMANY
Postleitzahl:
Voreingestellte Adresse ändern

1 St.
Montag, 29.11.2021

mehr als 1 St.
Dienstag, 30.11.2021

GLS

1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Mittwoch, 1.12.2021
-
Freitag, 3.12.2021

mehr als 1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Donnerstag, 2.12.2021
-
Montag, 6.12.2021

UPS

1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Mittwoch, 1.12.2021
-
Donnerstag, 2.12.2021

mehr als 1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Donnerstag, 2.12.2021
-
Freitag, 3.12.2021

DHL

1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Mittwoch, 1.12.2021
-
Donnerstag, 2.12.2021

mehr als 1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Donnerstag, 2.12.2021
-
Freitag, 3.12.2021

Versandkostenliste ansehenWenn ein Produkt auf der Seite als verfügbar gekennzeichnet ist, bedeutet es, dass wir es auf Lager haben?
Meistens ja, doch ob wir die Bestellung noch am selben Tag verschicken können, hängt noch von vielen anderen Faktoren ab, deshalb wichtiger als der Lagerbestand ist die Information über das voraussichtliche Lieferdatum der Bestellung, diese befindet sich in der Tabelle oben, in der nicht nur der Lagerbestand, sondern auch Reservierung der Ware für andere Bestellungen, Lieferpläne, Uhrzeiten der Abholung der Sendungen durch die Versandunternehmen und vieles mehr berücksichtigt wird.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Produkt tatsächlich termingerecht verschickt wird? Sehen Sie mehr Informationen und Statistiken über termingerechte Bearbeitung von Bestellungen.

Zum Katalog hinzugefügt: 17.9.2021
Aktuell verfügbar: verfügbar!
  • das Produkt ist verfügbar
  • das Produkt ist nicht verfügbar
  • das Produkt ist nach individueller Bestellung verfügbar
  • Warenlieferung
  • nicht verfügbar
  • 1 Stück
  • 2 Stück
  • 3-5 Stück
  • 6-10 Stück
  • oben 10 Stück
Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?
Optionales Zubehör

Maßstab: 1:72
Hersteller: Model Maker Decals
Produktcode: MMD-D72037
Verfügbarkeit: verfügbar!

€4.76 oder 3400 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Master
Produktcode: MAS-AM-72-101
Verfügbarkeit: verfügbar!

€3.79 oder 2700 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Model Maker Decals
Produktcode: MMD-D72041
Verfügbarkeit: verfügbar!

€2.39 oder 1700 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Model Maker Decals
Produktcode: MMD-D72067
Verfügbarkeit: verfügbar!

€3.57 oder 2600 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Part
Produktcode: PRT-S72-044
Verfügbarkeit: verfügbar!

€4.78 oder 3500 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Tally HO!
Produktcode: TLHS72-009
Verfügbarkeit: auf Bestellung

€3.93 oder 2900 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Eduard
Produktcode: edu73008
Verfügbarkeit: verfügbar!

€5.36 oder 3900 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Maestro Models
Produktcode: MAE-P7223
Verfügbarkeit: verfügbar!

€8.60 oder 6200 Pkte.

Hersteller: Aber
Produktcode: abeR-01
Verfügbarkeit: verfügbar!

€4.08 oder 3000 Pkte.

ähnliche Produkte

Maßstab: 1:72
Hersteller: Arma Hobby
Produktcode: AMH70011
Verfügbarkeit: verfügbar!

€15.86 oder 11500 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Arma Hobby
Produktcode: AMH70004
Verfügbarkeit: verfügbar!

€9.04 oder 6500 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Arma Hobby
Produktcode: AMH70001
Verfügbarkeit: verfügbar!

€43.77 oder 31700 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: MisterCraft
Produktcode: mscC21
Verfügbarkeit: verfügbar!

€4.35 oder 3100 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Plastyk
Produktcode: PLK061
Verfügbarkeit: verfügbar!

€5.41 oder 3900 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: MisterCraft
Produktcode: mscC18
Verfügbarkeit: verfügbar!

€4.35 oder 3100 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Plastyk
Produktcode: PLK016
Verfügbarkeit: verfügbar!

€2.99 oder 2200 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Plastyk
Produktcode: PLK047
Verfügbarkeit: verfügbar!

€3.38 oder 2400 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: MisterCraft
Produktcode: mscC18s
Verfügbarkeit: verfügbar!

€9.09 oder 6600 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: MisterCraft
Produktcode: mscC22
Verfügbarkeit: verfügbar!

€4.35 oder 3100 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: MisterCraft
Produktcode: mscC22s
Verfügbarkeit: verfügbar!

€9.09 oder 6600 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: MisterCraft
Produktcode: mscC19
Verfügbarkeit: verfügbar!

€4.35 oder 3100 Pkte.