Zebrano

NEW! Zebrano Z100-111 Type 97 Shinhoto Chi-Ha with radio

Type 97 Shinhoto Chi-Ha with radio - Image 1
Maßstab: 1:100
Hersteller: Zebrano
Produktcode: ZBRZ100-111
Aktuell verfügbar: zurzeit nich verfügbar
Zuletzt verfügbar: 14.10.2021
€9.77 oder 6900 Pkte.

Enthält 23.00% MwSt.

Wenn das Produkt zurzeit nicht verfügbar ist, geben Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse in das Feld unten ein,
Sie werden automatisch benachrichtig, wenn das Produkt wieder verfügbar wird.

Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?

Grundinformationen

HerstellerZebrano
ProduktcodeZBRZ100-111
Maßstab1:100
Zum Katalog hinzugefügt:12.10.2021
Tags:Japan-Tank-Type-97

Typ 97 Chi-Ha by³ japoñskim czo³giem ¶rednim z okresu II wojny ¶wiatowej. Pierwsze prototypy powsta³y w 1936 roku, a produkcja seryjna trwa³a w latach 1938-1943. W sumie powsta³o ok. 1200 egzemplarzy tego czo³gu. Typ 97 by³ napêdzany silnikiem Mitsubishi SA 12-200VD  o mocy 170 KM. Uzbrojenie pojazdu – wersji podstawowej - stanowi³a pojedyncza armata czo³gowa Typ 97 kal. 57 mm oraz 2 karabiny maszynowe Typ 97 kal.7,7 mm.

Typ 97 Chi-Ha powsta³ w zwi±zku z zapotrzebowaniem zg³oszonym przez japoñskie dowództwo armii l±dowej na nowy czo³g ¶redni. Do rywalizacji stan±³ arsena³ armii w Osace oraz koncern Mitsubishi. Opieraj±c siê na do¶wiadczeniach z wojny domowej w Hiszpanii i obserwacji wyniesionych z wojny w Chinach, podjêto decyzjê o przyjêciu do s³u¿by czo³gu stworzonego w firmie Mitsubishi, którym by³ w³a¶nie Typ 97 Chi-Ha. Nowy czo³g posiada³ niez³± mobilno¶æ w terenie, ale te¿ – jak wykaza³y starcia z wozami T-26 i BT-5 nad Cha³chyn-Go³ – ca³kowicie przestarza³e uzbrojenie i za cienki pancerz. W rezultacie podjêto decyzjê o modernizacji wozu, co doprowadzi³o do powstania wersji oznaczonej jako Typ 97 Shinhoto Chi-Ha, który opracowano w 1940 roku. Posiada³ on now± armatê Typ 1 kal. 47 mm, powiêkszono kad³ub oraz ulepszono system ch³odzenia silnika. Czo³gi Typ 97 walczy³y w Chinach (1937-1945), przeciwko Armii Czerwonej w latach 1938-1939 oraz w toku wojny na Pacyfiku w okresie 1941-1945, szczególnie intensywnie w pierwszej - ofensywnej fazie tego konfliktu – w latach 1941-1942, zw³aszcza na Filipinach i Malajach. Czo³gi Typ 97 Chi-Ha zdobyte przez oddzia³y chiñskie w okresie wojny japoñsko-chiñskiej, walczy³y tak¿e w toku chiñskiej wojny domowej lat 1945-1949.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Problem melden
Bewertungen unserer Kunden
Bewerten Sie das Produkt: Type 97 Shinhoto Chi-Ha with radio
Zum Katalog hinzugefügt: 12.10.2021
Aktuell verfügbar: zurzeit nich verfügbar
  • das Produkt ist verfügbar
  • das Produkt ist nicht verfügbar
  • das Produkt ist nach individueller Bestellung verfügbar
  • Warenlieferung
  • nicht verfügbar
  • 1 Stück
  • 2 Stück
  • 3-5 Stück
  • 6-10 Stück
  • oben 10 Stück
Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?
Optionales Zubehör

Hersteller: Eureka XXL
Produktcode: EU-ER-3538
Verfügbarkeit: verfügbar!

€3.56 oder 2500 Pkte.

Hersteller: Eureka XXL
Produktcode: EU-ER-3539
Verfügbarkeit: verfügbar!

€3.56 oder 2500 Pkte.

Hersteller: Aber
Produktcode: abeTCS12
Verfügbarkeit: verfügbar!

€4.18 oder 3000 Pkte.

Hersteller: Aber
Produktcode: abePP05
Verfügbarkeit: verfügbar!

€6.57 oder 4600 Pkte.

Hersteller: Aber
Produktcode: abeS-04
Verfügbarkeit: verfügbar!

€5.45 oder 3800 Pkte.

Hersteller: Aber
Produktcode: abeS-24
Verfügbarkeit: verfügbar!

€5.45 oder 3800 Pkte.

ähnliche Produkte
-5%

Maßstab: 1:35
Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam35075
Verfügbarkeit: verfügbar!

€16.35 €15.52
oder 11000 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Dragon
Produktcode: dra7397
Verfügbarkeit: verfügbar!

€16.39 oder 11600 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Dragon
Produktcode: dra6870
Verfügbarkeit: verfügbar!

€54.32 oder 38300 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: FineMolds
Produktcode: fin-FM25
Verfügbarkeit: verfügbar!

€41.17 oder 29000 Pkte.

Maßstab: 1:76
Hersteller: Fujimi
Produktcode: fjm763125
Verfügbarkeit: verfügbar!

€34.23 oder 24100 Pkte.

Maßstab: 1:76
Hersteller: Fujimi
Produktcode: fjm763033
Verfügbarkeit: verfügbar!

€21.08 oder 14900 Pkte.

Maßstab: 1:76
Hersteller: Fujimi
Produktcode: fjm763071
Verfügbarkeit: verfügbar!

€24.33 oder 17200 Pkte.

Maßstab: 1:76
Hersteller: Fujimi
Produktcode: fjm763040
Verfügbarkeit: verfügbar!

€21.08 oder 14900 Pkte.

Maßstab: 1:76
Hersteller: Fujimi
Produktcode: fjm763095
Verfügbarkeit: verfügbar!

€29.51 oder 20800 Pkte.

Maßstab: 1:76
Hersteller: Fujimi
Produktcode: fjm762357
Verfügbarkeit: verfügbar!

€25.30 oder 17800 Pkte.