Meng Model

Meng Model ES007 U.S. Navy Aircraft Carrier U.S.S. Lexington (CV-2) - Extreme Edition

U.S. Navy Aircraft Carrier U.S.S. Lexington (CV-2) - Extreme Edition - Image 1
Maßstab: 1:700
Hersteller: Meng Model
Produktcode: MNG-ES007
Aktuell verfügbar: verfügbar!
Voraussichtliches Versanddatum: Dienstag, 13.4.2021
Mehr Informationen über Nichtverfügbarkeit und Zustellungsdatum
€103.15 oder 67200 Pkte.

Enthält 23.00% MwSt.

Grundinformationen

HerstellerMeng Model
ProduktcodeMNG-ES007
Gewicht:0.57 kg
Ean:4897038552573
Maßstab1:700
Zum Katalog hinzugefügt:28.5.2020
Tags:Lexington

Model plastikowy, wzbogacony o elementy fototrawione.

USS Lexington (CV-2) by³ amerykañskim lotniskowcem pod którego stêpkê po³o¿ono w 1921 r., wodowano w pa¼dzierniku 1925 r., a wcielono do s³u¿by w US Navy w grudniu 1927 roku. D³ugo¶æ okrêtu wynosi³a 270,7 m, szeroko¶æ 32,3 m, a wyporno¶æ pe³na – 48.500 ton. Prêdko¶æ maksymalna lotniskowca USS Lexington oscylowa³a wokó³ 32-33 wêz³ów, a jego g³ówne uzbrojenie stanowi³o 78 samolotów pok³adowych.

Pierwotnie USS Lexington, podobnie jak inny amerykañski lotniskowiec – USS Saratoga -  by³ budowany jako kr±¿ownik liniowy.  Jednak w zwi±zku ze zobowi±zaniami rozbrojeniowymi na³o¿onymi na US Navy przez traktat waszyngtoñski okrêt postanowiono dokoñczyæ jako lotniskowiec. Swoist± pozosta³o¶ci± po pierwotnie planowanej funkcji USS Lexington by³o silne uzbrojenie pok³adowe z³o¿one m.in.: z 8 dzia³ kal. 203 mm. Nowy lotniskowiec – nazywany tak¿e „Lady Lex” – okaza³ siê pierwszym, du¿ym lotniskowcem w dziejach amerykañskiej marynarki wojennej. W okresie miêdzywojennym lotniskowiec s³u¿y³ przede wszystkim we Flocie Pacyfiku odgrywaj±c wielk± rolê w doskonaleniu taktyki u¿ycia okrêtów lotniczych przez US Navy. Bra³ jednak tak¿e udzia³ w bardziej pokojowych misjach – na przyk³ad w 1931 roku lotniskowiec przewozi³ personel medyczny i zaopatrzenie do Nikaragui, która zosta³a wówczas nawiedzona trzêsieniem ziemi. W chwili wybuchu II wojny ¶wiatowej USS Lexington znajdowa³ siê w pobli¿u bazy w Pearl Harbor, ale szczê¶liwie przeprowadza³ æwiczenia lotnicze i japoñski atak nie okaza³ siê dla niego gro¼ny. W styczniu 1942 roku, mia³ braæ udzia³ w dywersyjnym ataku na wyspê Wake, ale plan ten nie wszed³ w ¿ycie, a USS Lexington zosta³ przerzucony na po³udniowy Pacyfik, do basenu Morza Koralowego. Wróci³ na ten akwen w maju 1942 roku, gdzie wzi±³ udzia³ w bitwie na Morzu Koralowym – w toku tej bitwy zosta³ zatopiony przez japoñskie lotnictwo pok³adowe.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Problem melden
Bewertungen unserer Kunden
Bewerten Sie das Produkt: U.S. Navy Aircraft Carrier U.S.S. Lexington (CV-2) - Extreme Edition
Voraussichtliches Datum der Zustellung im Inland: GERMANY
Postleitzahl:
Voreingestellte Adresse ändern

Dienstag, 13.4.2021

GLS


Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 16.4.2021

UPS


Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 16.4.2021

DHL


Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 16.4.2021

Versandkostenliste ansehenWenn ein Produkt auf der Seite als verfügbar gekennzeichnet ist, bedeutet es, dass wir es auf Lager haben?
Meistens ja, doch ob wir die Bestellung noch am selben Tag verschicken können, hängt noch von vielen anderen Faktoren ab, deshalb wichtiger als der Lagerbestand ist die Information über das voraussichtliche Lieferdatum der Bestellung, diese befindet sich in der Tabelle oben, in der nicht nur der Lagerbestand, sondern auch Reservierung der Ware für andere Bestellungen, Lieferpläne, Uhrzeiten der Abholung der Sendungen durch die Versandunternehmen und vieles mehr berücksichtigt wird.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Produkt tatsächlich termingerecht verschickt wird? Sehen Sie mehr Informationen und Statistiken über termingerechte Bearbeitung von Bestellungen.

Zum Katalog hinzugefügt: 28.5.2020
Aktuell verfügbar: verfügbar!
  • das Produkt ist verfügbar
  • das Produkt ist nicht verfügbar
  • das Produkt ist nach individueller Bestellung verfügbar
  • Warenlieferung
  • nicht verfügbar
  • 1 Stück
  • 2 Stück
  • 3-5 Stück
  • 6-10 Stück
  • oben 10 Stück
Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?
Optionales Zubehör

Maßstab: 1:700
Hersteller: RB-Model
Produktcode: RBM700L21
Verfügbarkeit: verfügbar!

€2.38 oder 1600 Pkte.

Maßstab: 1:700
Hersteller: Master
Produktcode: MAS-SM-700-057
Verfügbarkeit: Dieses Produkt kann von uns in ca. 5 bis 10 Werktagen beschaffen werden.

€5.37 oder 3500 Pkte.

Maßstab: 1:700
Hersteller: Eduard
Produktcode: edu17034
Verfügbarkeit: verfügbar!

€26.54 oder 16500 Pkte.

Hersteller: Plastruct
Produktcode: PLS90661
Verfügbarkeit: verfügbar!

€2.87 oder 1900 Pkte.

Maßstab: 1:700
Hersteller: Aber
Produktcode: abe1-700-10
Verfügbarkeit: verfügbar!

€7.33 oder 4800 Pkte.

Maßstab: 1:700
Hersteller: Eduard
Produktcode: edu17502
Verfügbarkeit: verfügbar!

€8.99 oder 5600 Pkte.

Hersteller: Aber
Produktcode: abeSV-07
Verfügbarkeit: verfügbar!

€7.33 oder 4800 Pkte.

Maßstab: 1:700
Hersteller: Aber
Produktcode: abe1-700-04
Verfügbarkeit: verfügbar!

€7.33 oder 4800 Pkte.

Maßstab: 1:700
Hersteller: Aber
Produktcode: abe1-700-01
Verfügbarkeit: verfügbar!

€7.33 oder 4800 Pkte.

Maßstab: 1:700
Hersteller: Aber
Produktcode: abe1-700-06
Verfügbarkeit: verfügbar!

€7.33 oder 4800 Pkte.

Maßstab: 1:700
Hersteller: Aber
Produktcode: abe1-700-03
Verfügbarkeit: verfügbar!

€7.33 oder 4800 Pkte.

Maßstab: 1:700
Hersteller: Aber
Produktcode: abe1-700-11
Verfügbarkeit: verfügbar!

€7.33 oder 4800 Pkte.

ähnliche Produkte

Maßstab: 1:700
Hersteller: Meng Model
Produktcode: MNG-PS002
Verfügbarkeit: verfügbar!

€34.65 oder 22600 Pkte.

Maßstab: n/a
Hersteller: Meng Model
Produktcode: MNG-WB001
Verfügbarkeit: verfügbar!

€20.25 oder 13200 Pkte.