Trumpeter

NEW! Trumpeter 02886 UH-34D Seahorse

UH-34D Seahorse - Image 1
Maßstab: 1:48
Hersteller: Trumpeter
Produktcode: tru02886
Aktuell verfügbar: verfügbar!
Voraussichtliches Versanddatum: Montag, 12.4.2021
Mehr Informationen über Nichtverfügbarkeit und Zustellungsdatum
€34.65 oder 22600 Pkte.

Enthält 23.00% MwSt.

Grundinformationen

HerstellerTrumpeter
Produktcodetru02886
Gewicht:0.70 kg
Ean:9580208028866
Maßstab1:48
Zum Katalog hinzugefügt:2.4.2021
Tags:Sikorsky-UH-34

Sikorsky UH-34 lub H-34 (inne oznaczenie: S-58) by³ jednosilnikowym ¶mig³owcem wielozadaniowym produkcji amerykañskiej, o konstrukcji metalowej, pó³skorupowej w uk³adzie klasycznym z wirnikiem no¶nym i ¶mig³em ogonowym na belce. Napêd zapewnia³ pojedynczy silnik gwiazdowy Wright R-1820-84 o mocy 1525 KM. Oblot pierwszego prototypu mia³ miejsce w 1954 roku, a produkcja seryjna w USA trwa³a w latach 1954-1970. W Wielkiej Brytanii wytwarzano H-34 w firmie Westland pod nazw± Wessex. Szacuje siê, ¿e powsta³o ok. 2100 egzemplarzy ego ¶mig³owca.

H-34 powsta³ jako bardzo daleko id±ce rozwiniêcie ¶mig³owca Sikorsky UH-19. Przede wszystkim zmieniono gruntownie kszta³t kad³uba, zachowuj±c jednak uk³ad z silnikiem w nosie, przed przedzia³em transportowym. Zmieniono tak¿e silnik oraz wirnik g³ówny. Modyfikacjom poddano tak¿e awionikê. W rezultacie powsta³a maszyna przypominaj±ca zewnêtrznie UH-19, ale dysponuj±ca wiêkszym ud¼wigiem oraz osi±gami. W toku produkcji seryjnej powsta³o bardzo wiele wersji rozwojowych. Wersj± podstawow± by³ H-34A, który by³ maszyn± stricte transportow±. Pó¼niej powsta³a wersja HSS-1 Seabat, stworzona dla US Navy w celu zwalczania okrêtów podwodnych (ZOP). Powsta³a tak¿e specjalna wersja dla Stra¿y Przybrze¿nej USA o oznaczeniu HUS-1G. Sikorsky H-34 okaza³ siê udan± maszyn± , która cieszy³a siê ogromnym zainteresowaniem u odbiorców zagranicznych. Maszyna by³ eksportowana do m.in.: Argentyny, Brazylii, Belgii, Francji, Izraela czy Niemiec. Sikorsky H-34 bra³ udzia³ m.in.: w wojnie w Algierii (1954-1962) oraz wojnie wietnamskiej (1964/1965-1975).


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Problem melden
Bewertungen unserer Kunden
Bewerten Sie das Produkt: UH-34D Seahorse
Voraussichtliches Datum der Zustellung im Inland: GERMANY
Postleitzahl:
Voreingestellte Adresse ändern

Montag, 12.4.2021

GLS


Voraussichtliche Lieferzeit:
Donnerstag, 15.4.2021

UPS


Voraussichtliche Lieferzeit:
Donnerstag, 15.4.2021

DHL


Voraussichtliche Lieferzeit:
Donnerstag, 15.4.2021

Versandkostenliste ansehenWenn ein Produkt auf der Seite als verfügbar gekennzeichnet ist, bedeutet es, dass wir es auf Lager haben?
Meistens ja, doch ob wir die Bestellung noch am selben Tag verschicken können, hängt noch von vielen anderen Faktoren ab, deshalb wichtiger als der Lagerbestand ist die Information über das voraussichtliche Lieferdatum der Bestellung, diese befindet sich in der Tabelle oben, in der nicht nur der Lagerbestand, sondern auch Reservierung der Ware für andere Bestellungen, Lieferpläne, Uhrzeiten der Abholung der Sendungen durch die Versandunternehmen und vieles mehr berücksichtigt wird.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Produkt tatsächlich termingerecht verschickt wird? Sehen Sie mehr Informationen und Statistiken über termingerechte Bearbeitung von Bestellungen.

Zum Katalog hinzugefügt: 2.4.2021
Aktuell verfügbar: verfügbar!
  • das Produkt ist verfügbar
  • das Produkt ist nicht verfügbar
  • das Produkt ist nach individueller Bestellung verfügbar
  • Warenlieferung
  • nicht verfügbar
  • 1 Stück
  • 2 Stück
  • 3-5 Stück
  • 6-10 Stück
  • oben 10 Stück
Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?
Optionales Zubehör

Maßstab: 1:48
Hersteller: New Ware
Produktcode: NWR-AM0733
Verfügbarkeit: verfügbar!

€9.50 oder 6200 Pkte.

Maßstab: 1:48
Hersteller: New Ware
Produktcode: NWR-AM0732
Verfügbarkeit: verfügbar!

€7.11 oder 4600 Pkte.

Maßstab: 1:48
Hersteller: Eduard
Produktcode: eduFE1134
Verfügbarkeit: verfügbar!

€8.99 oder 5600 Pkte.

Maßstab: 1:48
Hersteller: Eduard
Produktcode: eduFE1133
Verfügbarkeit: verfügbar!

€6.65 oder 4100 Pkte.

Maßstab: 1:48
Hersteller: Montex
Produktcode: MT-SM48407
Verfügbarkeit: verfügbar!

€3.73 oder 2400 Pkte.

Maßstab: 1:48
Hersteller: Eduard
Produktcode: eduBIG49276
Verfügbarkeit: verfügbar!

€55.28 oder 34300 Pkte.

Maßstab: 1:48
Hersteller: Eduard
Produktcode: eduEX736
Verfügbarkeit: verfügbar!

€8.99 oder 5600 Pkte.

Maßstab: 1:48
Hersteller: Eduard
Produktcode: edu481038
Verfügbarkeit: verfügbar!

€26.54 oder 16500 Pkte.

Maßstab: 1:48
Hersteller: Eduard
Produktcode: eduEX737
Verfügbarkeit: verfügbar!

€12.01 oder 7500 Pkte.

Maßstab: 1:48
Hersteller: Eduard
Produktcode: edu491132
Verfügbarkeit: verfügbar!

€20.30 oder 12600 Pkte.

Maßstab: 1:48
Hersteller: Eduard
Produktcode: eduFE1132
Verfügbarkeit: verfügbar!

€8.99 oder 5600 Pkte.

Maßstab: 1:48
Hersteller: Eduard
Produktcode: eduFE1031
Verfügbarkeit: verfügbar!

€6.65 oder 4100 Pkte.

ähnliche Produkte

Maßstab: 1:48
Hersteller: Trumpeter
Produktcode: tru02882
Verfügbarkeit: verfügbar!

€31.96 oder 20800 Pkte.

Maßstab: 1:48
Hersteller: Trumpeter
Produktcode: tru02881
Verfügbarkeit: verfügbar!

€31.96 oder 20800 Pkte.

Maßstab: 1:48
Hersteller: Trumpeter
Produktcode: tru02883
Verfügbarkeit: verfügbar!

€33.04 oder 21500 Pkte.

-12%

Maßstab: 1:72
Hersteller: Hobby Boss
Produktcode: HBB87215
Verfügbarkeit: verfügbar!

€13.85 €12.16
oder 9000 Pkte.

Maßstab: 1:48
Hersteller: Italeri
Produktcode: ita2776
Verfügbarkeit: verfügbar!

€35.72 oder 23300 Pkte.

Maßstab: 1:48
Hersteller: Trumpeter
Produktcode: tru02884
Verfügbarkeit: verfügbar!

€33.04 oder 21500 Pkte.