FPW Model

NEW! FPW Model 72508 ¯o³nierz Waffen-SS z Flammenwerfer 41

¯o³nierz Waffen-SS z Flammenwerfer 41 - Image 1
Maßstab: 1:72
Hersteller: FPW Model
Produktcode: FPW-72508
Aktuell verfügbar: zurzeit nich verfügbar
Zuletzt verfügbar: 1.3.2021
€4.40 oder 2900 Pkte.

Enthält 23.00% MwSt.

Wenn das Produkt zurzeit nicht verfügbar ist, geben Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse in das Feld unten ein,
Sie werden automatisch benachrichtig, wenn das Produkt wieder verfügbar wird.

Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?

Grundinformationen

HerstellerFPW Model
ProduktcodeFPW-72508
Gewicht:0.01 kg
Maßstab1:72
Zum Katalog hinzugefügt:3.2.2021
Tags:German-World-War-II-Waffen-SS

Pierwsz± jednostk± paramilitarn±, która mia³a w nazwie skrót SS (niem. Schutz Staffel) by³a osobista ochrona dyktatora III Rzeszy o nazwie Leibstandarte Adolf Hitler, która zosta³a oficjalnie sformowana w 1933 roku. Od 1934 r. SS by³ formacj± niezale¿n±, na której czele sta³ Heinrich Himmler. Z czasem sformowano dalsze jednostki SS, miêdzy innymi SS-Totenkopfverbände oraz SS-Verfügungstruppe. Warto dodaæ, ¿e ta ostatnia by³a szkolona podobnie do regularnych jednostek piechoty Wehrmachtu. Na stosunkowo niewielk± skalê jednostek SS u¿yto bojowo w czasie walk w Polsce w 1939 r. oraz w kampanii francuskiej w 1940 roku. Pierwsze jednostki przeznaczone od pocz±tku do walk na froncie utworzono w po³owie 1940 r. nadaj±c im okre¶lenie Waffen SS. Pocz±tkowo werbunek do nich by³ ochotniczy, przeprowadzany tak¿e w¶ród ludno¶ci nie-niemieckiej, ale z czasem zaczêto stosowaæ obowi±zkowy pobór. W ramach Waffen-SS sformowano wiele dywizji o ró¿nej warto¶ci bojowej. Niemniej kilka z nich (np. 1 Dywizjê Pancern± SS LAH, 2 Dywizjê Pancern± SS Das Reich czy 12 Dywizjê Pancern± SS Hitlerjugend) mo¿na uznaæ za jednostki elitarne, o bardzo wysokiej warto¶ci bojowej i czêsto wyposa¿one w najlepszy dostêpny sprzêt. Swe niema³e walory wykaza³y nie tylko na froncie wschodnim (1941-1945), zw³aszcza w toku walk pod Charkowem w 1943 r., ale te¿ w toku bojów we Francji w 1944 roku. Inna sprawa, ¿e jako¶æ kadry dowódczej tych jednostek by³a w niejednym przypadku dyskusyjna, a wielu ¿o³nierzy Waffen-SS dopu¶ci³o siê w toku II wojny ¶wiatowej zbrodni wojennych.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Problem melden
Bewertungen unserer Kunden
Bewerten Sie das Produkt: ¯o³nierz Waffen-SS z Flammenwerfer 41
Zum Katalog hinzugefügt: 3.2.2021
Aktuell verfügbar: zurzeit nich verfügbar
  • das Produkt ist verfügbar
  • das Produkt ist nicht verfügbar
  • das Produkt ist nach individueller Bestellung verfügbar
  • Warenlieferung
  • nicht verfügbar
  • 1 Stück
  • 2 Stück
  • 3-5 Stück
  • 6-10 Stück
  • oben 10 Stück
Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?
Optionales Zubehör

Maßstab: 1:72
Hersteller: Black Dog
Produktcode: BLD-D72060
Verfügbarkeit: verfügbar!

€18.88 oder 12300 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Pavla Models
Produktcode: PVM72010
Verfügbarkeit: auf Bestellung

€1.93 oder 1300 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: CMK
Produktcode: CMMV057
Verfügbarkeit: verfügbar!

€13.13 oder 8600 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Aber
Produktcode: abe72A13
Verfügbarkeit: verfügbar!

€7.11 oder 4600 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: CMK
Produktcode: CMB72018
Verfügbarkeit: auf Bestellung

€3.86 oder 2500 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: CMK
Produktcode: CMB72039
Verfügbarkeit: auf Bestellung

€4.69 oder 3100 Pkte.

ähnliche Produkte

Maßstab: 1:72
Hersteller: Italeri
Produktcode: ita6068
Verfügbarkeit: verfügbar!

€11.14 oder 7300 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: D-DAY miniature studio
Produktcode: DDA-72001
Verfügbarkeit: auf Bestellung

€17.88 oder 11700 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: D-DAY miniature studio
Produktcode: DDA-72003
Verfügbarkeit: auf Bestellung

€17.88 oder 11700 Pkte.

-5%

Maßstab: 1:16
Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam36303
Verfügbarkeit: verfügbar!

€15.90 €15.08
oder 9900 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Rado Miniatures
Produktcode: RDM35036
Verfügbarkeit: verfügbar!

€17.24 oder 11200 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Trumpeter
Produktcode: tru00405
Verfügbarkeit: verfügbar!

€8 oder 5200 Pkte.

-5%

Maßstab: 1:35
Hersteller: Master Box
Produktcode: mbx3583
Verfügbarkeit: verfügbar!

€14.07 €13.34
oder 9200 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: The Bodi Miniatures
Produktcode: TBM-35138
Verfügbarkeit: verfügbar!

€13.56 oder 8800 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: PanzerArt
Produktcode: PNZFI35-060
Verfügbarkeit: verfügbar!

€11.95 oder 7800 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: PanzerArt
Produktcode: PNZFI35-048
Verfügbarkeit: verfügbar!

€11.95 oder 7800 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: PanzerArt
Produktcode: PNZFI35-041
Verfügbarkeit: verfügbar!

€23.02 oder 15000 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: PanzerArt
Produktcode: PNZFI35-061
Verfügbarkeit: verfügbar!

€11.95 oder 7800 Pkte.